Eigen telefoonnummer ambulancemeldkamer is terugvaloptie bij 112-calamiteit

Maandag 24 juni viel het Nederlandse 112 nummer uit door een landelijke storing bij de KPN. De landelijke media besteedden er uitgebreid aandacht aan. In een interview in het NOS-radio programma Met het oog op morgen stelde ondergetekende onder meer dat een eigen telefoonnummer om een ambulance op te roepen uitstekend dienst had kunnen doen als terugvaloptie (back-up / plan-B) bij de KPN-storing.

Situatie buitenland

In tal van Europese landen heeft de ambulancemeldkamer een eigen telefoonnummer, bijvoorbeeld 113 in Frankrijk. Daar is deze zorg ook bereikbaar via het nummer 112 voor politie, brandweer én ambulancezorg. In de praktijk benutten burgers en huisartsen dat eigen nummer bij puur medische kwesties, bijvoorbeeld als iemand achter de voordeur getroffen wordt door een beroerte. Het 112 nummer betreft meestal ongevallen en medische incidenten in de openbare ruimte.

Betere voorbereiding noodzakelijk

Er bestaat in Nederland helemaal geen terugvaloptie voor als 112 uitvalt. Mij verraste dat. Want op 17 januari 2017 had Amsterdam een grote stroomstoring waardoor 112 eveneens onbereikbaar was. Ik pleitte toen ook al voor betere voorbereiding op een dergelijke calamiteit. Op 24 juni bleek dat er nog steeds geen plan B bestaat: er werd klungelig geïmproviseerd. Hieronder werk ik mijn opmerking over een eigen ambulancenummer uit.

Storingsrisico aanzienlijk

Eens in de paar maanden vermelden massamedia storingen in de software ondersteuning van grote bedrijven. Van de afgelopen twaalf maanden herinner ik mij grote storingen bij de NS, de ING Bank, bij pinautomaten, een grote luchtvaartmaatschappij en bij diverse internetproviders. Op 17 januari 2017 en 24 juni 2019 was 112 aan de beurt. Die storingen ontstaan omdat de software ondersteuning een relatief nieuwe technologie betreft. Reeds lang bestaande voorzieningen als riolering en waterleiding zijn bedrijfszekerder.

Plan B

Bij de grote bedrijven met softwarestoringen is bovendien sprake van verknoping van diverse netwerken: als de centrale computer (en de back-up systemen) van de KPN uitvalt, heeft direct heel Nederland inclusief 112 daar last van. Kortom, ik verwacht dat 112 ondanks alle goede wil van partijen en stoere woorden van bewindslieden, eens in de twee jaar gedurende een dagdeel uitvalt. Dat betekent dat er een plan B moet liggen dat antwoord geeft op de vraag: wat moet je als burger doen tijdens zo’n storing als er in huis of bij de buren een medisch incident optreedt zoals een beroerte, een hartinfarct of een spontaan opkomende bevalling? Hier volgen vier opties die naast elkaar kunnen bestaan:

1.Creëer een aparte telefoonnummer voor de meldkamer ambulancezorg dat los staat van de software ondersteuning van het 112 nummer door de KPN.

2. Maak het mogelijk om calamiteiten te melden via bijvoorbeeld een beveiligd what’s-appverbinding. Tijdens het uitvallen van het telefoonverkeer op 24 juni jongstleden bleef beeldbellen via Whatsapp mogelijk. Maar het 112-nummer heeft geen terugvaloptie naar (beeld)bellen via Whatsapp voor het geval dat 112 uitvalt.

3. Meld via alert-meldingen dat burgers in geval van medisch nood zich begeven naar de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, huisartsenpost of Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis. Stationeer daar een ambulancewagen voor vervoer naar een vervolgvoorziening. Maak een aparte alert-meldingen voor alle vormen van spoedeisende medische hulp om professionals te attenderen op nog beschikbare terugvalopties. Deze optie zou het sterfgeval in Breda ten gevolge van de KPN storing op 24 juni hebben voorkomen.

4. Ondersteun de tien meldkamers voor 112 vanuit meerdere nationale softwareproviders en zorg dat die elkaars diensten direct kunnen overnemen. Mij staat hierbij de Londense oplossing voor de geest. Deze stad met tien miljoen inwoners heeft gekozen voor twee identieke, maar gescheiden, ondersteunde meldkamers. De ene op de zuid- en de andere op de noordoever van de Thames. Als een van beide uitvalt (door bijvoorbeeld stroomuitval, plat gaan van de software, een terroristische aanslag, blikseminslag, brand of een aanval van hackers), dan neemt de andere de diensten onmiddellijk over.

Dit zijn mijn vier opties voor een plan B. De eerste drie heb ik genoemd bij Het Oog op Morgen. Aan de vierde kwam ik in het korte interview niet toe.

Draaiboeken terugvalopties

Nederland beschikt thans over draaiboeken voor circa vijftien zogeheten standaardcalamiteiten zoals terroristische aanslagen, ontploffingen van chemische fabrieken, overstromingen, grote branden en aardbevingen. Ik ben er trots op dat deze in de afgelopen twintig jaar zijn ontwikkeld door politie, brandweer en de medische sector. Ik roep de leiding van deze sectoren op om draaiboeken voor terugvalopties te schrijven voor de nieuwe calamiteit: help, 112 is niet te bellen.

Spoedzorgcongres

Op het 20ste nationale spoedzorgcongres op 6 november ga ik graag met congresdeelnemers in discussie over de beste terugval-optie bij een dergelijk calamiteit. Weet jij aanvullende of betere opties dan bovenstaande vier? Laat het mij dan hieronder weten.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2020 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.