Onderwerpen

Hadassah Medical center, Israël.

Het Hadassah Medisch Center (Jerusalem) is na het Sheba Medical Center (Tel Aviv) het grootste ziekenhuis van Israël. Centraal voor dit academische ziekenhuis staat de kenmerkende ronde toren die recent is gerenoveerd en met twee etages is verhoogd om de capaciteit van het ziekenhuis te vergroten en cutting edge medische techniek te huisvesten. Dit gebouw dateert uit 1994 en was toen al gebouwd met de visie dat dit toekomst bestending moest zijn. Prof. dr. Zeev Rotstein komt vertellen in hoeverre dit, toentertijd, futuristische gebouw aan de toekomst verwachting van toen heeft voldaan en waarom welke vernieuwingen in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd om ook voor het komende decennium weer tot de wereldtop op het gebied van medische zorg te kunnen behoren. Interessant hierbij is dat het vergroten en vernieuwen van het gebouw, in deze Israëlische toekomst visie, een centrale plaatst inneemt. Terwijl in Nederland juist een trend zichtbaar lijkt te zijn waarbij nieuwe ziekenhuisgebouwen eerder krimpen dan groeien.

 

  • Toekomst beschouwing vanuit het Academisch perspectief en het Perspectief van gerenommeerde adviseurs.

dr. Anna van Poucke, Sectorleider Health & Partner | KPMG Health, zal in analogie van met boek van haar collega Mark Britnell; in Search of the perfect Health System, 2015 ( ISBN 978-1-137-49661-4), ons meenemen in de beschouwing van KPMG Health over de status van het Nederlandse ziekenhuisbedrijf en de Nederlandse ziekenhuiszorg in vergelijking met voorbeelden uit andere landen. Hierbij adresseert zij knelpunten die bij Nederlandse ziekenhuizen zichtbaar worden en de komende 10 jaar voor echte problemen kunnen gaan zorgen en oplossingen die ziekenhuizen in het buitenland daarvoor gevonden lijken te hebben. Ook ten aanzien van de ziekenhuiszorg kunnen in het buitenland goeden voorbeelden worden gevonden van situaties waarbij met beperkte middelen toch medische zorg van hoog niveau wordt geboden.

prof. dr. Patrick Jeurissen (bijzonder hoogleraar UMCN Radboud Universiteit, leerstoel betaalbaarheid van de zorg), zal ons meenemen in de te verwachte ontwikkeling van de Nederlandse Ziekenhuiszorg voor de komende 10 jaar en de goede voorbeelden van maatregelen, c.q. transities van ziekenhuisorganisatie(s) binnen Nederland, die naar verwachting goede uitgangspunten bieden om op de toekomstige zorgvraag in te kunnen spelen.

dr. Gerhard Wullink, Gupta Strategists, zal op dit congres een voordracht houden over het toepassen van Big Data om de vraag naar zorg te kunnen voorspellen. Gupta Strategists heeft veel onderzoek hiernaar gedaan en hierover gepubliceerd, zoals o.a. ; Predicting the Unpredictable (juni 2018), the World is a Clinical Trial ‘(april 2017), etc.

Vergezichten en voorbeelden uit het buitenland vormen altijd een belangrijke bron van inspiratie, maar ook de Nederlandse ziekenhuizen zitten niet stil en ondernemen innovatieve projecten met het oog op zowel 1) toekomst gerichte bedrijfsvoering als op 2) een nieuwe toekomstige positie als (regionale) netwerkpartner voor medisch specialistische zorg.

 

  • Toekomst gerichte bedrijfsvoering:

-Onlangs heeft het ziekenhuis Bernhoven een nieuwe bedrijfsstructuur ingevoerd waarbij de medisch specialisten tevens aandeelhouder van het ziekenhuis zijn. Met het oog op de bestaande winstklem op medisch specialistische zorg is de eerste fase van deze transitie afgerond waarbij de medisch staf in het ziekenhuis heeft geïnvesteerd middels een obligatieregeling. Hiermee is de medische staf in de vorm van een obligatiehouderschap, ‘mede-eigenaar’ van het ziekenhuis geworden. In een volgende fase, wanneer de Eerste kamer de winstklem op medisch specialistische zorg zal opheffen, zal deze obligatieregeling in een aandelenstructuur worden omgezet. Geert van den Enden, algemeen directeur van Ziekenhuis Bernhoven, zal op dit congres een voordracht houden over wat deze betrokkenheid van het medisch personeel voor het ziekenhuis betekent en waarom het ziekenhuis, door deze nieuwe bedrijfsstructuur, toekomstbestendig is en beter kan inspelen op de veranderende zorgvraag.

Het Zuiderlandziekenhuis heeft daarentegen met CZ zorgverzekeringen een tienjarenakkoord afgesproken waarbij 5% krimp moet worden gerealiseerd. Is het onverstandig om voor zo’n lange termijn de financiële kaders vast te leggen? Of biedt dit juist de benodigde rust en ruimte om daarbinnen alle maatregelen en vernieuwingen door te voeren die deze krimp moeten bewerkstelligen? Een lid uit het onderhandelteam van CZ, zal op dit congres antwoord geven op deze vragen naast de hamvraag of dit akkoord alleen vanuit het perspectief van de verzekeraar voordelen biedt of dat er ook vanuit het ziekenhuisperspectief sprake is van een win/win situatie.

 

  • Het ziekenhuis als nieuwe (regionale) netwerkpartner

dr. Rob Dillmann, voorz. rvb Isala Ziekenhuis, zal op dit congres een voordracht houden over het innovatieve mProve netwerk van vijf ambitieuze STZ-ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), Isala (Zwolle), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch), Máxima MC (Veldhoven) en Rijnstate (Arnhem). Binnen het nProve netwerk bundelen zij hun krachten om patiënten dagelijks merkbaar betere zorg te bieden.

De ontwikkelingen op het gebied van innovatie, ontregel de zorg, connected care en data-analytics gaan zo snel dat individuele ziekenhuizen niet in staat zijn deze bij te houden. Om die reden hebben vijf ziekenhuizen zich in 2017 verenigd in mProve.

Isala heeft al een paar jaar met een aantal Connected Care programma’s praktijkervaring opgedaan wat ertoe heeft geleid dat sinds begin 2019 een apart Connected Care Center (CCC) is opgericht. Dit jonge onderdeel van het ziekenhuis is er om de ontwikkeling en groei te stimuleren van ziekenhuiszorg, waarbij de patiënt niet naar het ziekenhuis komt, maar thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven. Is er een relatie tussen de samenwerking binnen mProve en de stappen die worden gezet met het Isala Connected Care programma?

dr. J. Hagendoorn, chirurg UMC Utrecht, is werkzaam binnen een regionaal samenwerkingsverband van het Meander ziekenhuis, UMC Utrecht en het st. Antonius ziekenhuis rondom de aanschaf en inzet van DaVinci X1operatie robots. Operaties met de nieuwste Da Vinci robots. De robot maakt het mogelijk om heel nauwkeurig te werken. Daardoor ontstaat bij de operatie slechts een kleine wond. De toegepaste techniek heet ‘minimaal invasief’. Voor patiënten heeft het gebruik van de robot grote voordelen: ze ervaren minder pijn, hebben minder bloedverlies, minder littekenvorming en minder complicaties. Daardoor herstellen patiënten sneller en kunnen ze eerder naar huis.

prof. dr. Bart Berden, voorz. Rvb. ETZ Ziekenhuis, Netwerkzorg staat nog steeds in de belangstelling; zonder dat deze ontwikkeling ons in het verleden een concrete en duurzame ontwikkeling heeft opgeleverd. Deze bijdrage op dit congres gaat in op de kritische factoren van nu, naast illustraties van (creatieve) invulling.

 

En zoals gebruikelijk op de congressen van de Guus Schrijvers Academie zullen er meerdere concrete en praktische voorbeelden worden besproken van innovaties uit het veld die al worden geïmplementeerd en waarvan ook al resultaten te vermelden zijn.