Programma 20ste Spoedzorg congres: juiste acute zorg op de juiste plek

6 november 2019 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:15

Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Arold Reusken

Een aantal opmerkingen vooraf:

  • Er zijn drie plenaire sprekers. Aan het eind van de voordrachten van deze sprekers is er tijd voor vragen en discussie.
  • Het programma bevat drie rondes met parallelsessies. Per ronde kunt u kiezen uit drie verschillende sessies. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.
  • Bij de parallelsessies gaat het om interactieve kennisoverdracht. De Standaard opbouw is: 1. Kennis maken met elkaar (10 minuten) 2. Kennisoverdracht door de expert (20 minuten) en 3. Beantwoorden van de vraag: kun je de aangereikte kennis toepassen in je eigen werkomgeving? (30 minuten).
  • Alle sprekers sluiten hun voordracht af met een aantal concrete tips aan de deelnemers. Tijdens de afsluitende discussie komen deze aan bod.
Arold Reusken
Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

Arold Reusken

Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

09:25

Geïntegreerde spoedzorg in Denemarken. Een wenkend perspectief voor Nederland?

Eric Jylling, Medisch directeur Gezondheidsregio’s Denemarken
Eric Jylling
Medisch directeur
Gezondheidsregio’s Denemarken

Eric Jylling

Medisch directeur
Gezondheidsregio’s Denemarken

10:10

Regionale zorgcoördinatie, de Utrechtse aanpak; op weg naar de juiste zorg op de juiste plek

De toenemende en veranderende acute zorgvraag in combinatie met de beperkte capaciteit kan alleen worden opgevangen door intensieve samenwerking van (regionale) zorgpartners. Zorgcoördinatie staat voor een servicegerichte aanpak, zowel voor de zorgvrager als voor de zorgverlener. Wat komt er bij kijken, hoe pak je het aan en wat levert het op?

Jack Versluis, Bestuurder Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU)
Jack Versluis
 Bestuurder
 Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU)
10:50

Koffie en theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

11:15

Parallelsessies ronde A

Van 11.15 tot 12.15 uur kunt u kiezen uit een van de drie onderstaande parallelsessies. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.

Sessie 1: Aanslag tram Utrecht (18 maart 2019): van melding tot nazorg ambulanceprofessionals
Sander Komijn
Hoofd Ambulancezorg
RAVU

Sander Komijn

Hoofd Ambulancezorg
RAVU

Robert Jan Schouwerwou, Hoofd organisatieonderdeel GHOR,Veiligheid Regio Utrecht VRU
Robert Jan Schouwerwou
Hoofd organisatieonderdeel GHOR, VRU
Veiligheidsregio Utrecht

Robert Jan Schouwerwou

Hoofd organisatieonderdeel GHOR, VRU
Veiligheidsregio Utrecht


Sessie 2: Ook digitaal de juiste zorg op de juiste plek?

In acute zorgsituaties is het van levensbelang dat zorgverleners relevante en actuele medische gegevens van de patiënt snel kunnen inzien. Tijdens deze sessie zullen Manon Bruens en  u meenemen in de oplossingsmogelijkheden die regionaal geïmplementeerd worden. Hierbij wordt het delen van huisartsgegevens via het Landelijke Schakelpunt (LSP) ter ondersteuning van een acute zorgsituatie breder ingezet.

Manon Bruens, Beleidsadviseur bij Acute Zorg Euregio
Manon Bruens
 Beleidsadviseur
Netwerk Acute Zorg Euregio

Manon Bruens

 Beleidsadviseur
Netwerk Acute Zorg Euregio

Nienke Wagenaar, Programmamanager Acute Zorg VZVZ
Nienke Wagenaar
Programmamanager Acute Zorg
VZVZ

Nienke Wagenaar

Programmamanager Acute Zorg
VZVZ

VZVZ

Sessie 3: Flitspresentaties

Vier flitspresentaties met nieuwe ontwikkelingen, goede voorbeelden en projecten rond de acute zorg. Na een korte voordracht door de flitspresentator is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan.

Flitspresentatie 1: Pilot Street triage in Twente: eerste uitkomsten
Johan Keijzer, Manager Ambulancezorg Ambulance Oost
Johan Keijzer
Manager Ambulancezorg
Ambulance Oost

Johan Keijzer

Manager Ambulancezorg
Ambulance Oost

Flitspresentatie 2: Pilot capaciteitsmodel Noord Nederland: 24/7 inzicht in de spoedzorgcapaciteit
Eva Houtsma, Adviseur ROAZ & Acute Zorg, Acute Zorgnetwerk Noord Nederland
Eva Houtsma
Adviseur ROAZ & Acute Zorg,
Acute Zorgnetwerk Noord Nederland

Eva Houtsma

Adviseur ROAZ & Acute Zorg,
Acute Zorgnetwerk Noord Nederland

Flitspresentatie 3: Monitor Acute zorgketen
Sivera Berben
 Coördinator onderzoeksgroep acute zorg
Acute Zorgregio Oost

Sivera Berben

 Coördinator onderzoeksgroep acute zorg
Acute Zorgregio Oost

Flitspresentatie 4: De juiste acute zorg in het juiste ziekenhuis over de grens in Duitsland

Twee Ambulancediensten (Witte Kruis en Kreis Borken), twee ziekenhuizen (SKB in Winterswijk en St. Agnes in Bocholt) en verzekeraar Menzis hebben de krachten gebundeld voor de STEMI-zorg in de Oost-Achterhoek. Sinds 1 april 2019 kan een patiënt met een ST-Elevatie MyocardInfarct vanuit de Oost-Achterhoek rechtstreeks in het ziekenhuis in Bocholt terecht. Via deze regionale samenwerking stellen partijen de zorg aan de patiënt voorop, door te kiezen voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Voorwaarde hierbij is om de aansluiting met het Duitse zorgsysteem goed te organiseren en goed samen te werken. Hoe pakken ze dat aan daar in het grensgebied?

Elisa Boekhorst ,Beleidsadviseur Acute Zorg Euregio
Elisa Boekhorst
Beleidsadviseur
Acute Zorg Euregio

Elisa Boekhorst

Beleidsadviseur
Acute Zorg Euregio


12:15

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

13:00

Hoe blijft de acute zorg toegankelijk, van hoge kwaliteit en betaalbaar?

Roland Eising
Directeur Inkoop
Zilveren Kruis

Roland Eising

Directeur Inkoop
Zilveren Kruis

13:40

Parallelsessies ronde B

Van 13.40 tot 14.40 uur kunt u kiezen uit een van de drie onderstaande parallelsessies. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.

Sessie 4: Open podium over de geïntegreerde spoedzorg in Denemarken
Eric Jylling, Medisch directeur Gezondheidsregio’s Denemarken
Eric Jylling
Medisch directeur
Gezondheidsregio’s Denemarken

Eric Jylling

Medisch directeur
Gezondheidsregio’s Denemarken


Sessie 5: Het Regionaal transferpunt Salland ontzorgt in nazorg

Het Regionaal transferpunt Salland zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek; ook buiten kantooruren.

Karin Janssen, Coördinator Regionaal Transferpunt Salland
Karen Janssen
Coördinator
 Regionaal Transferpunt Salland

Karen Janssen

Coördinator
 Regionaal Transferpunt Salland


Sessie 6: Flitspresentaties

Flitspresentaties worden altijd goed beoordeeld op onze studiedagen en congressen. Wij zoeken nog enkele sprekers die als ‘flitspresentator’ in tien minuten tijd een goed voorbeeld, onderzoek, of actueel project rond de juiste acute zorg op de juiste plek willen bespreken. Interesse? Stuur dan vóór 1 september 2019 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van de presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl.
Nadat we een keuze gemaakt hebben uit de aanmeldingen, vermelden we deze op de website.


14:40

Theepauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

15:00

Parallelsessies ronde C

Van 15.00 tot 16.00 uur kunt u kiezen uit een van de drie onderstaande parallelsessies. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.

Sessie 7: Ervaringen met implementatie Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 goede spoedzorg te bieden. In deze sessie delen we de ervaringen rond de implementatie. Waar staan we nu, wat valt ons op en wat hebben we geleerd?

Carien Eijkman,Adviseur acute zorg Adviseur Acute Zorg, Traumacentrum Zuid West Nederland
Carien Eijkman
Adviseur Acute Zorg
Traumacentrum Zuid West Nederland

Carien Eijkman

Adviseur Acute Zorg
Traumacentrum Zuid West Nederland

Lotte van Galen
Programmamanager acute zorg
Landelijk Netwerk Acute Zorg

Lotte van Galen

Programmamanager acute zorg
Landelijk Netwerk Acute Zorg


Sessie 8: De herinrichting van de acute zorg in een dunbevolkt gebied

Een goed voorbeeld uit Helmond en de Peel.

Eveline de Bont, Voorzitter Raad van Bestuur Elkerliek ziekenhuis
Eveline de Bont
Voorzitter Raad van Bestuur
 Elkerliek ziekenhuis

Eveline de Bont

Voorzitter Raad van Bestuur
 Elkerliek ziekenhuis


Sessie 9: Naar een eenduidige en optimale urgentie-classificatie

Bespreking van een belangrijk rapport over het optimaliseren en eenduidig maken van urgentie-classificaties.

Koos Reumer, Directeur Ambulancezorg Nederland
Koos Reumer
Directeur
Ambulancezorg Nederland

Koos Reumer

Directeur
Ambulancezorg Nederland


16:00

Discussie, reflectie en afsluiting

Wat heeft u geleerd vandaag? En waar liggen de grootste prioriteiten voor de juiste acute zorg op de juiste plek de komende jaren? Deze vragen komen aan bod tijdens een interactief zaalgesprek onder leiding van Arold Reusken.

Arold Reusken
Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

Arold Reusken

Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

16:30

Afsluiting met een drankje

17:00

Einde congres

Schrijf je nu in!

€ 350,00

€ 310,00

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.