Programma De ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg sinds 2012: wat gaat goed en wat kan beter?

26 maart 2020 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:15

Welkomswoord door dagvoorzitter Bert van der Hoek


Een aantal opmerkingen vooraf:

  • Aan het eind van de voordrachten van de plenaire sprekers is er tijd voor vragen en discussie.
  • Bij de parallelsessies gaat het om interactieve kennisoverdracht. De Standaard opbouw is: (1) Kennis maken met elkaar (2) Kennisoverdracht door de expert en (3) Beantwoorden van de vraag: kun je de aangereikte kennis toepassen in je eigen werkomgeving?
  • Alle sprekers sluiten hun voordracht af met drie concrete tips aan de congresdeelnemers. Tijdens de afsluitende discussie komen deze aan bod. De tips worden opgesplitst in tips voor de korte- en de lange termijn.
Bert van der Hoek
Bestuursvoorzitter
Trimbos Instituut

Bert van der Hoek

Bestuursvoorzitter
Trimbos Instituut

09:25

De geschiedenis van de ambulantisering sinds 2012 aan de hand van vijf deelstudies

Hans Kroon
Senior medewerker Trimbos Instituut
Hoogleraar Ambulantiserig GGZ te Tilburg

Hans Kroon

Senior medewerker Trimbos Instituut
Hoogleraar Ambulantiserig GGZ te Tilburg

10:00

Hoe nu verder met de ambulantisering van de GGZ?

Paul Blokhuis
Staatssecretaris
VWS

Paul Blokhuis

Staatssecretaris
VWS

10:35

Ambulantisering GGZ, terugblik en vooruitblik van een zorgverzekeraar

Marieke Verlee
Manager GGZ
CZ Zorgverzekeraar

Marieke Verlee

Manager GGZ
CZ Zorgverzekeraar

11:05

Koffie/thee pauze

11:30

Ronde A van vier sessies

Sessie 1; De ambulante GGZ in Lille (Frankrijk), een goed voorbeeld van hoe het ook kan
Hans Kroon
Senior medewerker Trimbos Instituut
Hoogleraar Ambulantiserig GGZ te Tilburg

Hans Kroon

Senior medewerker Trimbos Instituut
Hoogleraar Ambulantiserig GGZ te Tilburg


Sessie 2; Debat over het pakket aan zorg dat de ambulante ggz wel en niet moet bieden

Sprekers benaderd


Sessie 3; Artificiële intelligente als hulpmiddel in de ggz
Joran Lokkerbol
Data Scientist
Trimbos Instituut

Joran Lokkerbol

Data Scientist
Trimbos Instituut


Sessie 4; Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) gebaat bij gestroomlijnd overleg. Ervaringen vanuit de Stichting Overvecht Gezond
Evelien Peeters
aios Interne Geneeskunde
UMC Utrecht

Evelien Peeters

aios Interne Geneeskunde
UMC Utrecht


12:30

Lunch

13:15

Regionalisatie van de ggz als wenkend gemeentelijk perspectief

Bert Frings
VNG Commissie-voorzitter en wethouder
Nijmegen

Bert Frings

VNG Commissie-voorzitter en wethouder
Nijmegen

13:35

Regionalisatie van de GGz vanuit professioneel perspectief

Elsbeth de Ruijter
Voorzitter Raad van Bestuur
GGZinGeest

Elsbeth de Ruijter

Voorzitter Raad van Bestuur
GGZinGeest

14:05

Flitspresentatie: De rol van cliënten in beleid en onderzoek van de ambulante ggz

Wilma Boevink
Onderzoeker en oprichter HEE: Herstel, Empowerment & Ervaringsdeskundigheid
Trimbos Instituut

Wilma Boevink

Onderzoeker en oprichter HEE: Herstel, Empowerment & Ervaringsdeskundigheid
Trimbos Instituut

14:20

Flitspresentatie: Toekomst beschermd wonen ongewis, ja of nee?

Jan Berndsen
CEO
Lister en Mental Health Europe
14:35

Theepauze

15:00

Ronde B van vier parallelsessies

Sessie 5; Drie flitspresentaties

open inschrijving, sprekers worden medio februari nader bepaald  


Sessie 6; Het Zilveren Kruis reduceert ggz-wachtlijsten met eHealth: wat gaat goed en wat kan beter?
Peter van Zuidam
Inhoudelijk GGZ-adviseur
Zilveren Kruis

Peter van Zuidam

Inhoudelijk GGZ-adviseur
Zilveren Kruis


Sessie 7; Wat huisartsen van de ambulante ggz verwachten

Sinds 2012 ervaren ook huisartsen de ambulantisering van de ggz. Sinds 2012 is er een grote instroom van Praktijkondersteuners Huisartsen (POHs)  ggz in hun praktijken. Vaak staan zij met één been in de eerste lijn en met het andere been binnen een ggz instellingen. Over hun functioneren gaat Starmans aan het begin van zijn verhaal in. Zowel patiënten met lichte als met zware problematiek passeren de revue. Na zin terugblik op de afgelopen jaren benoemt Starmans sterke en zwakke punten van de ambulante ggz anno 2020. Van daaruit schetst hij wenselijke en te verwachten ontwikkelen tot 2030. Graag treedt hij in discussie met deelnemers aan zijn sessie over wenselijke en onvermijdelijke ontwikkelingen.

Richard Starmans
Huisarts en Voorzitter LHV-werkgroep kaderhuisartsen
Gezondheidscentrum Vaillantplein

Richard Starmans

Huisarts en Voorzitter LHV-werkgroep kaderhuisartsen
Gezondheidscentrum Vaillantplein


Sessie 8; Arkin verlaagt de werkdruk en verhoogt werkplezier in de Amsterdamse ambulante ggz
Dick Veluwenkamp
Lid RvB
GGZ Instelling Arkin

Dick Veluwenkamp

Lid RvB
GGZ Instelling Arkin


15:45

Plenaire afsluiting

door programma-makers Bert van der Hoek en Guus Schrijvers waarbij deelnemers hun ervaringen kunnen delen.

Bert van der Hoek
Bestuursvoorzitter
Trimbos Instituut

Bert van der Hoek

Bestuursvoorzitter
Trimbos Instituut

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
16:15

Afsluiting met een hapje en drankje

17:00

Einde congres

Schrijf je nu in!

€ 369,00

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.