Programma Congres kwaliteit en bekostiging van langdurige zorg

15 maart 2018 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:15

Opening door dagvoorzitter Guus Schrijvers

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
09:25

Hoe gaan we om met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg?

Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: hoe gaan we hiermee om? Prof.dr. Henk Nies, bestuursvoorzitter van Vilans en hoogleraar ouderenzorg aan de Vrije Universiteit gaat hier op in.

Henk Nies
Lid RvB en lid Kwaliteitsraad
Vilans en Zorginstituut Nederland

Henk Nies

Lid RvB en lid Kwaliteitsraad
Vilans en Zorginstituut Nederland

09:45

Hoe gaan we om met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg?

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg: hoe gaan we hiermee om en wat zijn de verschillen met het kader voor Verpleeghuiszorg? Prof.dr. Martin Boekholdt, voorzitter van de commissie die het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg voorbereidde, doet verslag.

Martin Boekholdt
Voorzitter
Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Martin Boekholdt

Voorzitter
Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

10:05

Verplaatsen naar de workshops

10:20

Workshops ronde 1

Van 10.15 tot 11.20 uur kunt u kiezen uit een van de twee onderstaande workshops. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 8.30 uur.
U kunt steeds kiezen uit twee workshops. De inleiders geven een overzicht van het thema. Uw eigen inbreng staat centraal.

Workshop 1: Flitspresentaties

Via korte flitspresentaties krijg je als deelnemer goede voorbeelden van kwaliteitsborging en bekostiging rond de langdurige zorg in somatische verpleeghuizen, psychogeriatrische verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke- of lichamelijke handicap. Na een korte voordracht door de flitspresentator is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan over het onderwerp.

Aan wie wil ik mijn kind toevertrouwen?

Aan de hand van een verhaal over haar dochter vertelt Wilma Klaassen over haar zoektocht naar een goede woonplek voor haar dochter Naomi. Nuchter en met gevoel voor nuance.

Wilma KLaassen
Moeder, mantelzorger en mee-denker
Bovenhetmaaiveld.nu

Wilma KLaassen

Moeder, mantelzorger en mee-denker
Bovenhetmaaiveld.nu

Realtime meten van klantervaringen en daarvan leren

Op vier locaties van AxionContinu kan op ieder moment de tevredenheid van cliënten en familieleden in kaart gebracht worden. Met behulp van meetzuilen meten ze realtime cliëntervaringen conform het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Ineke Hiemstra
Senior Kwaliteitsmedewerker
AxionContinu

Ineke Hiemstra

Senior Kwaliteitsmedewerker
AxionContinu

De nieuwe richtlijn Probleemgedrag bij dementie van Verenso en NIP
Amy van Doormaal
Secretaris sectie ouderenpsychologie
NIP

Amy van Doormaal

Secretaris sectie ouderenpsychologie
NIP


Workshop 2: Wat kan het Healthy Ageing-Programma bijdragen aan de kwaliteit van langdurige zorg?

Han de Ruiter en Wolter Paans gaan in op vier dimensies van de langdurige zorg: healthy aging movement, health literacy movement, family care movement en quantified self movement.

Han de Ruiter
Directeur
Hanzehogeschool, Centre of Expertise Healthy Ageing
Wolter Paans
Lector Verpleegkundige Diagnostiek
Hanze Hogeschool Groningen

Wolter Paans

Lector Verpleegkundige Diagnostiek
Hanze Hogeschool Groningen


11:20

Koffiepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

11:40

Workshops ronde 2

Van 11.40 tot 12.45 uur kunt u kiezen uit een van de twee onderstaande workshops. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 8.30 uur.
U kunt steeds kiezen uit twee workshops. De inleiders geven een overzicht van het thema. Uw eigen inbreng staat centraal.

Workshop 3: Recente ontwikkelingen rond toegang en continuïteit van zorg bij het Centrum Indicatiestelling Zorg

Marcel de Krosse gaat in deze workshop onder meer in op de verschillen in afwijzing voor de WLZ tussen aanvragen van jongeren en van ouderen en tussen gemeenten. Ook behandelt hij de samenwerking tussen gemeenten, zorgkantoren en het CIZ.

Marcel de Krosse
Strategisch Adviseur
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Marcel de Krosse

Strategisch Adviseur
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)


Workshop 4: De toepassing van het kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg

Ditte van Vliet en een professional van een proeftuin leggen uit hoe je een kwaliteitskader kunt implementeren in een specifieke werkeenheid.

Ditte van Vliet
Manager kwaliteit en zorgbeleid
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Ditte van Vliet

Manager kwaliteit en zorgbeleid
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland


12:45

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

13:30

De kwaliteit van de langdurige geestelijke gezondheidszorg

Elsbeth de Ruijter is onafhankelijk voorzitter van de recent uitgekomen generieke module Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPAs) van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Zij gaat in haar lezing in op kwaliteitsaspecten van de 24- uurs behandeling, begeleiding en ondersteuning (inclusief zelfmanagement) van mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Elsbeth de Ruijter
Voorzitter Raad van Bestuur
GGZinGeest

Elsbeth de Ruijter

Voorzitter Raad van Bestuur
GGZinGeest

13:55

Actuele ontwikkelingen in de bekostiging van langdurige zorg in Nederland en Vlaanderen

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
14:15

Verplaatsen naar de workshops

14:20

Workshops ronde 3

Van 14.20 tot 15.20 uur kunt u kiezen uit een van de twee onderstaande workshops. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 8.30 uur.
De inleiders geven een overzicht van het thema. Uw eigen inbreng staat centraal.

Workshop 5: De praktijk van de lerende cultuur

In deze workshop gaat Jan Willem van den Boogert samen met de deelnemers in op de vragen: Wat is het belang van een lerende cultuur voor de kwaliteit die een organisatie biedt? Wat typeert een lerende cultuur en wat werkt zo’n lerende cultuur juist tegen? Wat heeft ‘reflecteren’ met leren te maken? En Hoe vind je de hefboom om leervermogen te bevorderen?

Jan Willem van den Boogert
Projectleider Onderwijsinnovatie
Hogeschool Utrecht

Jan Willem van den Boogert

Projectleider Onderwijsinnovatie
Hogeschool Utrecht


Workshop 6: Actuele ontwikkelingen binnen Zorginstituut Nederland
Fons Hopman
Senior Beleidsmedewerker
Zorginstituut Nederland

Fons Hopman

Senior Beleidsmedewerker
Zorginstituut Nederland


15:20

Theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

15:45

Workshops ronde 4

Van 15.45 uur tot 16.45 uur kunt u kiezen uit een van de twee onderstaande workshops. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 8.30 uur.
De inleiders geven een overzicht van het thema. Uw eigen inbreng staat centraal.

Workshop 7: Groepsspreekuur over bekostiging van langdurige zorg

Jeroen Crasborn  gaat in op bekostigingsvraagstukken door zorgkantoren. Hij geeft antwoord op gestelde vragen. Deze workshop heeft het karakter van een groepsspreekuur. Crasborn heeft geen eigen verhaal, maar reageert op uiteenlopende casuïstiek van workshopdeelnemers.

Jeroen Crasborn
Senior manager zorgstrategie
Zilveren Kruis Achmea

Jeroen Crasborn

Senior manager zorgstrategie
Zilveren Kruis Achmea


Workshop 8: Een experiment in de langdurige geestelijke gezondheidszorg

Psychiater Mike Veereschild en een collega van GGNet geven aan hoe zij de kwaliteit van langdurige zorg aan patiënten met EPAs verbeteren via de zogeheten Ditsmi-aanpak.

Mike Veereschild
Psychiater
GGNet

Mike Veereschild

Psychiater
GGNet


16:45

Afsluiting met een drankje

17:15

Einde congres

Schrijf je nu in!

Schrijf u nu in!

€ 320,00

© 2018 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) respecteert uw privacy. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop de GSA met uw persoonsgegevens omgaat. Indien u gebruik maakt van de website van de GSA of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.
De Guus Schrijvers Academie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doeleinden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • inschrijving voor onderwijsdoeleinden;
  • afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties;
  • ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening;
  • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, studiedagen, seminars en dergelijke;
  • samenstellen gebruikersstatistieken;
  • beveiliging en verbetering van onze website.

Uw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt.

Verstrekking aan derden
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan de Guus Schrijvers Academie gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht en te behoeve van de GSA zullen optreden. Bewerkers werken op grond van een daartoe afgesloten overeenkomst. Daarbuiten worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij de GSA daartoe verplicht is op grond van de wet.

Beveiliging
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Cookies
Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Hyperlinks
Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

November 2017

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.