Programma Congres Samenwerking Specialist en Ziekenhuisbestuur

19 mei 2017 De Reehorst
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:30

Welkomstwoord door dagvoorzitter Guus Schrijvers

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
09:40

Specialist en ziekenhuis in historisch perspectief

Schellekens schetst de sterke en zwakke punten alsmede de kansen en bedreigingen van de relatie tussen ziekenhuis en specialist anno 2017. Hij doet dit op grond van zijn tegenwoordige werk in en voor raden van bestuur en toezicht, zijn decennia lange ervaringen en relevante onderzoeken en vakliteratuur. De voordracht werkt als appetizer voor de andere sprekers die vooral praktijkervaringen delen en met voorstellen komen ter verbetering van niet optimale relaties en borging van goede relaties.

Wim Schellekens
Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Wim Schellekens

Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

10:00

A swot analysis of the relation specialists and hospital boards in English NHS hospitals

De invloed van specialisten op het beleid van ziekenhuizen van de National Health Service is groot. Die loopt vanouds via zogeheten Cogwheel Committees (tandwielcommissies). Engelse specialisten werken voor een deel van hun aanstelling niet in dienstverband. De relatie tussen specialist en ziekenhuisleiding was de afgelopen jaren geen groot maatschappelijk probleem, ookal is de schaarste binnen de NHS ziekenhuizen groter dan in de Nederlandse. Die tandwielen zijn in de afgelopen decennia regelmatig geolied, door onder meer Jim Easton. Hij realiseerde met succes voor ziekenhuizen en specialisten een groot doelmatigheidsprogramma en kreeg alle partijen in de zorg daarvoor mee.

Jim Easton
Managing Director Healthcare, oud-topman National Health Service, oud-ziekenhuisbestuurder
Care UK

Jim Easton

Managing Director Healthcare, oud-topman National Health Service, oud-ziekenhuisbestuurder
Care UK

11:00

Pauze

11:30

De drijfveren van een oprichter van een Medisch Specialistisch Bedrijf

In deze voordracht staan de missie, de drijfveren en de beleidsvorming van het Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad centraal. Hoe functioneert dat nu? Welke lessen leerde oprichter Thijssen? Welke ontwikkelingen verwacht hij in de in de komende jaren? Reflectie vindt plaats door John Taks, bestuurder van het Diakonessenhuis Utrecht.

Steven Thijsen
Voorzitter
 MSB-Domstad

Steven Thijsen

Voorzitter
 MSB-Domstad

John Taks
Voorzitter Raad van Bestuur
Diakonessenhuis

John Taks

Voorzitter Raad van Bestuur
Diakonessenhuis

12:00

De regiomaatschap: de Coöperatie Heelkunde Fiesland, verguisd en geprezen

Erik Jan Mulder, chirurg en voorzitter Coöperatie Heelkunde Friesland (CHF) en Janneke Remmelts, manager Kwaliteit en Innovatie van CHF. Zorgverzekeraars en patiëntenvertegenwoordigers geven feedback. Marcel Kuin, bestuursvoorzitter van Antoniusgroep te Sneek, geeft feedback via een videoboodschap.

Erik Jan Mulder
Voorzitter
Coöperatie Heelkunde Friesland

Erik Jan Mulder

Voorzitter
Coöperatie Heelkunde Friesland

12:30

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

13:30

Workshops (ronde 1)

Workshop 1: Moeten patiëntvertegenwoordigers invloed krijgen op besluiten van ziekenhuizen en MSB's?

Het is gebruikelijk dat patiënten achteraf worden bevraagd over de kwaliteit van de medisch specialistische zorg. Nieuw is dat patiënten vooraf invloed bepleiten op besluiten die spreiding, toegang en kwaliteit van deze zorg beïnvloeden. Zoals besluiten over het concentreren en sluiten van oncologische zorg, Spoedeisende Hulpafdelingen en afdelingen verloskunde. En hebben patiëntenverenigingen invloed op het contracteren van medisch specialistische zorg door zorgverzekeraars? Moeten zij dan bij de Raad van Bestuur zijn, of bij de leiding van het medisch specialistische bedrijf. Esther de Vrij heeft hier dagelijks mee te maken in haar contacten met ziekenhuizen en specialistische bedrijven. Zij bespreekt praktische, haalbare voorstellen gebaseerd op haar ervaringen.

Esther de Vrij
Directeur/bestuurder
Zorgbelang Frieslân

Esther de Vrij

Directeur/bestuurder
Zorgbelang Frieslân


Workshop 2: Hoe kunnen medisch specialisten in loondienst invloed uitoefenen op beleidszaken?

In Ziekenhuis Bernhoven te Uden is de gehele medische staf in dienstverband gegaan. Gekozen is voor verregaande beïnvloeding van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht door de gezamenlijke specialisten. Hoe is deze werkwijze vastgelegd in formele procedures en structuren? Hoe speelt zorgverzekeraar VGZ hierop in?

Nico Haenen
Medisch Leider RVE Cardiologie
Bernhoven ziekenhuis

Nico Haenen

Medisch Leider RVE Cardiologie
Bernhoven ziekenhuis

 
Derek-ian Blok
 Manager Medisch Advies Kwaliteit en Innovatie
VGZ Zorgverzekeraar

Derek-ian Blok

 Manager Medisch Advies Kwaliteit en Innovatie
VGZ Zorgverzekeraar


Workshop 3: De coöperaties als aantrekkelijke rechtsvorm voor samenwerking tussen ziekenhuis en specialist

De relatie tussen Raden van Toezicht, stafbestuur en Raad van Bestuur van ziekenhuizen is de laatste jaren veranderd. De nieuwe wetgeving in 2015 leidde tot tal van coöperaties van maatschappen. Is deze aloude rechtsvorm uit de tijd van ziekenfondswereld, landbouw, woningbouw en bankwezen nog van deze tijd. Hein Abeln vindt van wel. Hij gaat in op de grondslagen van de coöperatie en komt met voorstellen in kleine stappen ter borging van goede relaties dan wel verbetering van slechte relaties tussen specialist en ziekenhuis

Hein Abeln
Partner Bestuursadvies
Twynstra Gudde

Hein Abeln

Partner Bestuursadvies
Twynstra Gudde


Workshop 4: Flitspresentaties

Flitspresentatie 1:
Henk Hanndlogten: Reshape the cures

Flitspresentatie 2:
Bas Rikken en Peer Poelman: De RvA van het MSB in het Groene Hart Ziekenhuis

Flitspresentatie 3:
Ward Bijlsma: Valued base inkopen

Henk Handlogten
Organisatiekundige
Handelton

Henk Handlogten

Organisatiekundige
Handelton

Bas Rikken
Voorzitter Raad van Advies MSB
MSB Gouda

Bas Rikken

Voorzitter Raad van Advies MSB
MSB Gouda

Peer Poelman
Voorzitter van het MSB
MSB Gouda

Peer Poelman

Voorzitter van het MSB
MSB Gouda14:30

Wisselen van workshop

14:45

Workshops (ronde 2)

Workshop 5: De wijsheid komt uit het oosten

Leerink en Trof starten met de ontstaansgeschiedenis van de MSB’s in Medisch Spectrum Twente. Vervolgens schetsen zij wat de sterke en zwakke punten zijn op dit moment. Zij eindigen met aanbevelingen aan de deelnemers om de relatie tussen MSB en RVB zo in te richten, dat kwaliteit van zorg geborgd en daar waar mogelijk gestimuleerd wordt.

Bas Leerink
Associate Partner
IG&H

Bas Leerink

Associate Partner
IG&H

Ronald Trof
Voorzitter van de Medische Staf
Medisch Spectrum Twente

Ronald Trof

Voorzitter van de Medische Staf
Medisch Spectrum Twente

 

Workshop 6: Wat betekent de nieuwe governancecode voor besturen van msb’s en ziekenhuizen?

Per 1 januari is een nieuwe versie van de Zorgbrede Governancecode van start gegaan. Raden van Toezicht moeten onder andere gaan werken met een achterban van participanten, zoals een Raad van Commissarissen van een commercieel bedrijf werkt met aandeelhouders. Die participanten kunnen niet rechtstreeks de Raad van Bestuur aannemen of ontslaan. Zij kunnen alleen de RvT benoemen of afzetten. Wat betekent deze code voor de besturen en raden van toezicht van medisch specialistisch bedrijven en ziekenhuizen? Op deze vraag gaat Peter Smit in. Hij heeft grote advies-ervaring met governance binnen en buiten de gezondheidszorg.

Wim Schellekens
Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Wim Schellekens

Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder


Workshop 7: Leiding geven aan zorgprofessionals

Voor zijn recente boek Integrated Care: better and cheaper nam Schrijvers ruim 50 publicaties door over leiderschap aan professionals. Aan het begin van de workshop deelt hij zijn lijst van gelezen en aan te bevelen publicaties uit. Hij bespreekt twee thema’s die relevant zijn op dit congres: servant leadership, verandermanagement en de vereisten te stellen aan followers (a leader needs followers). Aan het einde van de workshop is Schrijvers beschikbaar om literatuur te adviseren aan workshopdeelnemers met specifieke “leesbehoeften”.

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.

Workshop 8: Het Amphia model: een verregaande integratie tussen RvB en MSB-bestuur

Allereerst schetsen Hoette en Djamin de ontstaansgeschiedenis van het MSB van het Amphia Ziekenhuis. Vervolgens passeren de sterke en zwakke punten anno 2017 de revue. Zij eindigen met tips aan de workshopdeelnemers om de samenwerking zo in te richten dat kwaliteit van zorg is geborgd en daar waar nodig wordt gestimuleerd.

Ernst Hoette
Vice-voorzitter Raad van Bestuur
Amphia Ziekenhuis

Ernst Hoette

Vice-voorzitter Raad van Bestuur
Amphia Ziekenhuis

Remco Djamin
Voorzitter MSB
Amphia Ziekenhuis

Remco Djamin

Voorzitter MSB
Amphia Ziekenhuis


15:45

Afsluiting

Guus Schrijvers en Wim Schellekens sluiten het congres af samen met de deelnemers. Deelnemers geven aan wat zij deze dag hebben opgepikt en doen suggesties aan elkaar om met de nieuwe verworven kennis in hun eigen ziekenhuis aan de slag te gaan.

16:15

Hapje en drankje

17:00

Einde Congres

© 2020 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.