Programma Juiste Zorg op de Juiste Plek; voor, tijdens en na de Covid-19 uitbraak

3 december 2020 Ontvangst en inschrijving
print pdf
08:45

Ontvangst en inschrijving

09:15

Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Ward Bijlsma

Een aantal opmerkingen vooraf:

Tijdens dit congres blikken we terug op bijna drie jaar werken met de hoofdlijnenakkoorden en met het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek. Welke chronische zorg voorbeelden spreken aan? We blikken ook vooruit: hoe kunnen we in de resterende looptijd van de hoofdlijnakkoorden de initiatieven verder verbreden zodat elke Nederlander zorg op de juiste plek ontvangt? En wat geven we mee aan de politiek voor de nieuwe regeerperiode?

Ward Bijlsma
Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

Ward Bijlsma

Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

09:25

De Huisartsenpost naar digitale patiëntcontact

Van den Brink vertelt hoe, gedreven door de Covid–19 pandemie, de huisartsenpost naar volledige digitale patiënten contacten is overgegaan en voor meer dan een miljoen Nederlanders zorg levert. Een uniek voorbeeld van juiste zorg op de juiste plek

Heidi van den Brink
Bestuurder
Huisartsenpost Rijnmond

Heidi van den Brink

Bestuurder
Huisartsenpost Rijnmond

10:10

JZOJP; Hoe geven de algemene ziekenhuizen regionale zorg vorm?

Bij JZOJP wordt veel naar de algemene ziekenhuizen gekeken hoe zij regionaal de zorg vorm geven. Hoe zien de algemene ziekenhuizen hun rol, welke veranderingen ten aanzien van chronische zorg voeren zij door, en wat zijn de resultaten?

Bert Kleinlugtenbeld
Voorzitter
Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)

Bert Kleinlugtenbeld

Voorzitter
Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)

10:55

Koffie- en theepauze

11:30

Sessies Ronde A

JZOJP en de betekenis voor chronische transmurale ketenzorg.

Keuze uit een van de volgende sessies; 

Sessie 1; COPD

Door Regien Kievits huisarts in Vught en directeur van de zorggroepChronos in Den Bosch en tot voor kort voorzitter van de kaderartsen astma/COPD.

Regien Kievits
Medisch directeur en Huisarts
Zorggroep Chronos

Regien Kievits

Medisch directeur en Huisarts
Zorggroep Chronos


Sessie 2; Diabetes
Prof. dr. Guy Rutten
Professor Emeritus
UMC Utrecht

Prof. dr. Guy Rutten

Professor Emeritus
UMC Utrecht


Sessie 3; CVRM

Prof dr. Arno Hoes is sinds 1 juni 2019 decaan en vice-voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Hij is hoogleraar Klinische epidemiologie in de huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Arno Hoes zal worden geïnterviewd door Guus Schrijvers

Arno Hoes
Decaan en vice-voorzitter van de raad van bestuur
UMC Utrecht

Arno Hoes

Decaan en vice-voorzitter van de raad van bestuur
UMC Utrecht

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.

Sessie 4; De (nieuwe) rol van het regionale ziekenhuis

De (nieuwe) rol van het regionale ziekenhuis in de toekomstige ketens voor de grote chronische aandoeningen en de invloed hierop van; JZOZP, Corona en de veranderde eerste lijn.

Bianka Mennema - Vastenhout
Lid Raad van Bestuur
Bravis Ziekenhuis

Bianka Mennema - Vastenhout

Lid Raad van Bestuur
Bravis Ziekenhuis


12:20

Lunch

13:15

JZOJP vanuit VWS

Adriaan Brouwer die bij VWS het programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek leidt en werkt aan de contouren nota VWS. Hoe kijkt VWS naar waar we nu staan met JZOJP en hoe het verder moet? Hoe blijft de VWS de beweging ondersteunen? Het programma JZodJP, de Contourennota en de te verwachten regeerakkoorden

Adriaan Brouwer

Adriaan Brouwer


14:00

Sessies Ronde B

Het zorgverzekeraarsperspectief met goede overdraagbare en regulier implementeerbare voorbeelden van JZOJP parelprojecten.

Keuze uit een van de volgende sessies

Sessie 5; JZOJP parelprojecten, CZ
Edwin Leutscher
Manager Regioregie en Projectleider Parelproject
CZ

Edwin Leutscher

Manager Regioregie en Projectleider Parelproject
CZ


Sessie 6; JZOJP parelprojecten, Zorg en Zekerheid
Erik Kramer
Senior accountmanager en Projectleider Parelproject
Zorg en Zekerheid

Erik Kramer

Senior accountmanager en Projectleider Parelproject
Zorg en Zekerheid


Sessie 7; JZOJP parelprojecten, Menzis
Joas Duister
Preventie en Projecten en Projectleider Parelproject
Menzis

Joas Duister

Preventie en Projecten en Projectleider Parelproject
Menzis


14:45

Drankje

15:00

Sessies Ronde C

Keuze uit de volgende sessies;

Sessie 8; De wenselijkheid voor de concentratie van expertise centra vanuit de patiënt gezien.
Erik van Uden
Hoofd communicatie
Spierziekten Nederland

Erik van Uden

Hoofd communicatie
Spierziekten Nederland


Sessie 9; Het transmurale Lab
Leo Kliphuis
Adviseur, trainer, beleidsmaker, toezichthouder
Adiantar

Leo Kliphuis

Adviseur, trainer, beleidsmaker, toezichthouder
Adiantar


Sessie 10; 3 flitspresentaties

Invulling volgt

Spreker volgt

Spreker volgt15:45

Discussie, reflectie en afsluiting

Wat heeft u geleerd vandaag? Wat nemen we mee voor de komende jaren om nog meer zorg op de juiste plek te kunnen bieden? En welke opdracht of adviezen geven we mee aan de politiek voor de nieuwe regeerperiode? Deze vragen komen aan bod tijdens een interactief zaalgesprek onder leiding van Ward Bijlsma en Guus Schrijvers.

Ward Bijlsma
Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

Ward Bijlsma

Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
16:45

Einde hapje en drankje