Programma Masterclass Evaluatie pilot initiatieven en Opschalen van zorgvernieuwing

12 maart 2020 Meeting Partner
print pdf
14:30

Dag 1: 12 maart 2020. Het starten en evalueren van een innovatieve pilot.

14.00 uur Welkom en inloop. Deelnemers kunnen individuele vragen stellen aan de docenten

15.00 uur Deelnemers maken kennis met elkaar, met docenten en met het programma

15.30 uur  Van probleem via een idee naar een innovatieve pilot, interactieve voordracht van Marius Buiting over anders denken in de zorg

16.15 uur Pauze

16.30 uur Vervolg voordracht van Marius Buiting

17.30 uur Broodje en kopje soep

18.00 uur Het evalueren van een kleine pilot, interactieve voordracht van Guus Schrijvers over het combineren van proces- en uitkomstevaluaties en van kwalitatieve en kwantitatieve methoden daarbij. Ook beantwoordt hij vragen zoals: Hoe vul ik evidentie en wetenschappelijk bewezen in bij een innovatief project? Leveren research design en actie-onderzoek snellere en betere resultaten op dan traditionele onderzoeksmethoden?

19.15 uur Terugblik op deze bijeenkomst en vooruitblik op bijeenkomst 2 en 3.

19.30 uur Sluiting bijeenkomst

Marius Buiting, Directeur NVTZ Toezichthouders in Zorg & Welzijn
Marius Buiting
Directeur
NVTZ (Toezichthouders Zorg & Welzijn)

Marius Buiting

Directeur
NVTZ (Toezichthouders Zorg & Welzijn)

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
14:30

Dag 2: 16 april 2020. Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van implementatie en opschaling

14.00 uur Welkom en inloop. Deelnemers kunnen individuele vragen stellen aan de docenten

15.00 uur Deelnemers blikken terug op de afgelopen periode. Met welke innovatieve projecten en programma’s hadden zij te maken en van welke namen zij kennis? Wat ging goed en wat kon beter?

15.30 uur Implementatie van geslaagde pilots in de eigen organisatie of regio, een overzicht van theorie en praktijk, inclusief landelijke opschaling (aanpak, voorwaarden, betrokken actoren) interactieve voordracht Wim Schellekens over implementatie van een goed idee van elders in de eigen werksituatie. Hoe implementeer je succesvol? Hoe ga je om met weerstanden? Hoe betrek je de leiding erbij? Hoe creëer je de juiste randvoorwaarden: win-win, ICT, financiële incentives en doelmatigheidswinst? Ook borging van het bereikte resultaat binnen de eigen werksetting vormt een essentieel onderdeel in deze sessie.

16.30 uur Pauze

16.45 uur Vervolg voordracht van Wim Schellekens

17.30 uur Broodje en kopje soep

18.00 uur Het implementeren van nieuw software om communicatie tussen professionals onderling en tussen professionals en patiënten te faciliteren: ervaringen met drie innovatieve software applicaties in de VVT-sector en in twaalf ziekenhuizen, interactieve voordracht van Guus Schrijvers

19.15 uur Terugblik op deze bijeenkomst en vooruitblik op bijeenkomst 3.

19.30 uur Sluiting bijeenkomst

Wim Schellekens
Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Wim Schellekens

Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
14:30

Dag 3: 14 mei 2020. Eigen vraagstukken van deelnemers bij pilots, implementatie-trajecten en landelijke opschaling

14.00 uur Welkom en inloop. Deelnemers kunnen individuele vragen stellen aan de docenten

15.00 uur Deelnemers blikken terug op de afgelopen periode. Met welke innovatieve projecten en programma’s hadden zij te maken en van welke namen zij kennis? Wat ging goed en wat kon beter?

15.30 uur Deelnemers splitsen zich op in subgroepen. Elk deelnemer stelt een vraag in maximaal vijf minuten aan de andere deelnemers en de docent. De vraag gaat bij voorkeur over een implementatie- of evaluatieprobleem in de eigen werksetting. Beantwoording vindt plaats gedurende maximaal tien minuten.

17.30 uur Na 120 minuten groepsdiscussie (8 x 15 minuten) is het tijd voor soep en een broodje.

18.00 uur Plenaire doorstart. Docenten geven aan welke discussies plaatsvonden (drie maal 25 minuten) en geven hun commentaar daarop.

19.15 uur Terugblik op gehele Masterclass en deze bijeenkomst in het bijzonder; certificaat uitreiking.

19.30 uur Sluiting bijeenkomst

Marius Buiting, Directeur NVTZ Toezichthouders in Zorg & Welzijn
Marius Buiting
Directeur
NVTZ (Toezichthouders Zorg & Welzijn)

Marius Buiting

Directeur
NVTZ (Toezichthouders Zorg & Welzijn)

Wim Schellekens
Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Wim Schellekens

Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.