Programma Regionale samenwerking tussen ziekenhuizen

26 juni 2019 Galgenwaard Utrecht
print pdf
12:30

Ontvangst met een kleine lunch

13:00

Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Wim Schellekens

Een aantal opmerkingen vooraf:

 • Aan het eind van de voordrachten van de plenaire sprekers is er tijd voor vragen en discussie.
 • Bij de parallelsessies gaat het om interactieve kennisoverdracht. Per sessie komt er een goed voorbeeld over samenwerking tussen ziekenhuizen aan bod en een minder goed voorbeeld. Vervolgens geeft een (wetenschappelijke) referent gedurende tien minuten feedback: ondersteunt de bestaande theorie over samenwerking de gepresenteerde casus? Sluit de casus aan op internationale ervaringen en op goede voorbeelden uit het verleden? Is het geboden langetermijnperspectief reëel? Daarna volgt een discussie met deelnemers in de zaal.
 • Alle sprekers sluiten hun voordracht af met concrete tips aan de congresdeelnemers. Tijdens de afsluitende discussie komen deze aan bod. De tips worden opgesplitst in tips voor de korte- en de lange termijn.
Wim Schellekens
Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Wim Schellekens

Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

13:10

Specialisatie en concentratie in de geneeskunde

De vorige eeuw kenmerkt zich door een toenemende specialisatie in de geneeskunde. De afgelopen decennia is dit proces door big data en benchmark weer in een stroomversnelling gekomen. Teams in plaats van individuen staan daarbij steeds meer centraal. Vanuit dit historisch perspectief zal ingegaan worden op de organisatorische consequenties.

Hans van der Schoot
Voorzitter
Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen

Hans van der Schoot

Voorzitter
Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen

13:35

Samenwerkingsvormen en implementatiestrategieën voor regionale samenwerking

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
14:00

Parallelsessies ronde A

Van 14.00 tot 15.00 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande sessies. Bij een parallelsessie gaat het om interactieve kennisoverdracht. Per sessie komt er een goed voorbeeld van samenwerking tussen ziekenhuizen en een minder goed voorbeeld aan bod. Vervolgens geeft een wetenschappelijke referent gedurende tien minuten feedback: ondersteunt de bestaande theorie over samenwerking de gepresenteerde casus? Sluit de casus aan op internationale ervaringen en op goede voorbeelden uit het verleden? Is het geboden langetermijnperspectief reëel? Daarna volgt een discussie met de deelnemers in de zaal.

Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 12.30 uur.

Sessie 1: Ontwikkeling van het ziekenhuislandschap in en rond een grote stad
Bart Berden
Voorzitter RvB en bijzonder hoogleraar organisatie-ontwikkeling in het ziekenhuis
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 

Bart Berden

Voorzitter RvB en bijzonder hoogleraar organisatie-ontwikkeling in het ziekenhuis
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 


Sessie 2: Welke invloed hebben patiëntenorganisaties bij de samenwerking tussen Friese ziekenhuizen?
Rian Terveer
Patient advocate
Borstkankervereniging Nederland

Rian Terveer

Patient advocate
Borstkankervereniging Nederland

Harriet Hollander
Accountmanager ziekenhuizen
Zorgbelang Fryslan

Harriet Hollander

Accountmanager ziekenhuizen
Zorgbelang Fryslan


Sessie 3: Samenwerking van ziekenhuizen in en rond grote steden
Leon van Halder
Voorzitter Raad van Bestuur
Radboudumc

Leon van Halder

Voorzitter Raad van Bestuur
Radboudumc


Sessie 4: Samenwerking van ziekenhuizen in middelgrote steden
Hans Ensing
Voorzitter Raad van Bestuur
Bravis ziekenhuis

Hans Ensing

Voorzitter Raad van Bestuur
Bravis ziekenhuis


15:00

Theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

15:20

Parallelsessies ronde B

Van 15.20 tot 16.20 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande sessies. Bij een parallelsessie gaat het om interactieve kennisoverdracht. Per sessie komt er een goed voorbeeld van samenwerking tussen ziekenhuizen en een minder goed voorbeeld aan bod. Vervolgens geeft een wetenschappelijke referent gedurende tien minuten feedback: ondersteunt de bestaande theorie over samenwerking de gepresenteerde casus? Sluit de casus aan op internationale ervaringen en op goede voorbeelden uit het verleden? Is het geboden langetermijnperspectief reëel? Daarna volgt een discussie met de deelnemers in de zaal.

Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 12.30 uur.

Sessie 5: Samenwerking van ziekenhuizen in een grootstedelijke agglomeratie
Ernst Kuipers
Voorzitter Raad van Bestuur
Erasmus Medisch Centrum

Ernst Kuipers

Voorzitter Raad van Bestuur
Erasmus Medisch Centrum


Sessie 6: Samenwerking van ziekenhuizen in dunbevolkte gebieden
Claudia Brandenburg
Voorzitter Raad van Bestuur
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

Claudia Brandenburg

Voorzitter Raad van Bestuur
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis


Sessie 7: Samenwerking van ziekenhuizen in en rond grote steden
Jos Aartsen
Voorzitter Raad van Bestuur
Universitair Medisch Centrum Groningen

Jos Aartsen

Voorzitter Raad van Bestuur
Universitair Medisch Centrum Groningen


Sessie 8: Ziekenhuissamenwerking & mededingingsrecht – case studies

De kritiek op ziekenhuisfusies neemt al jaren toe, vanuit de politiek maar ook vanuit de Nederlandse mededingingsautoriteit ACM. Tegen de achtergrond van deze trend zoeken ziekenhuizen naar andere samenwerkingsvormen. Ongeacht de precieze vorm van de samenwerking komt daarbij vaak het concurrentievraagstuk naar boven: beperkt de samenwerking de concurrentie niet in strijd met de kartelregels? Fundamentele vragen spelen daarbij een rol, zoals:

 • Is er wel concurrentie tussen de samenwerkende partijen?
 • Is er niet voldoende concurrentie vanwege andere partijen?
 • Zijn de voordelen van de samenwerking voor de verzekeraar en patiënt groter dan de nadelen?

In deze sessie wordt aan de hand van concrete casus besproken hoe mededingingsrechtelijk naar samenwerking en concurrentie wordt gekeken. Ook bespreken we hoe een kritische en praktische benadering van fundamentele vragen ruimte kan bieden voor samenwerkingen die partijen in het belang van zorg nastreven.

Berend Reuder
Mededingingsadvocaat, partner
Stek Advocaten

Berend Reuder

Mededingingsadvocaat, partner
Stek Advocaten


16:20

Drankje en verplaatsen naar de plenaire zaal

16:40

Samenwerking versus kartelvorming

Martijn Snoep
Voorzitter
Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Martijn Snoep

Voorzitter
Autoriteit Consument en Markt (ACM)

17:15

Discussie, reflectie en afsluiting

Wim Schellekens
Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Wim Schellekens

Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
17:45

Afsluiting met een drankje

18:15

Einde congres

Schrijf je nu in!

€ 495,00

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.