Programma Studiedag Behoud van Zorgprofessionals; de laatste stand

31 oktober 2018 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Registratie en Inschrijving

Een aantal opmerkingen voorafgaande aan het gedetailleerde programma hieronder:

  • Er zijn zeven plenaire sprekers. Tijdens de plenaire sessies zullen sprekers stellingen voorleggen aan de zaal. Door te stemmen zal actief de interactie/ discussie met de zaal worden gezocht. Afhankelijk van de voorkeur van de spreker kunnen deze stellingen voorafgaand aan een presentatie, gedurende een presentatie of ter afsluiting van een presentatie plaatsvinden.
  • Na de theepauze volgen drie korte flitspresentaties van ieder 15min, waarbij ervaringen uit de praktijk worden gedeeld.
  • Ter afsluiting van de studiedag zal Prof. Dr. Ronald Batenburg zijn visie op dit thema delen en een samenvatting/overzicht van de leerpunten van deze dag.
09:15

Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Janneke Van Vliet

Janneke van Vliet
Voorzitter
Guus Schrijvers Academie

Janneke van Vliet

Voorzitter
Guus Schrijvers Academie

Janneke Van Vliet is MHA verpleegkundige en voormalig-ziekenhuisbestuurder Bravis. Thans is zij lid Raad van Toezicht, voorzitter van het College Kwaliteitsregister V&V en voorzitter van het bestuur van de GuusSchrijversAcademie.
09:30

Verpleegkundige ontwikkelingen door het oog van de ziekenhuisbestuurder

Er zijn op dit moment zeer veel veranderingen aan de gang in het verpleegkundig beroep waarvan het als raad van bestuur niet makkelijk is om het geheel te overzien: proeftuinen en functiedifferentiatie, de wet BIG II, CZO flex level, arbeidsmarktkrapte, wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundigen,  …

Visie: het belang om deze ontwikkelingen te volgen is groot omdat de kwaliteit van zorg voor de patiënt mede bepaald wordt door de interventies van de verpleegkundigen. Daarnaast is het zo dat het stimuleren van verpleegkundige in hun eigen ontwikkeling op hun eigen niveau, bijdraagt aan het willen blijven werken in de zorg.

In het ETZ wordt gewerkt vanuit bovenstaande, door alle betrokkenen gedeelde, visie. De projecten in het verpleegkundig domein worden gestimuleerd door de goede samenwerking tussen de Verpleegkundige Adviesraad, een aantal verpleegkundig leiders en de raad van bestuur.

Omdat de impact van het verpleegkundig handelen op de kwaliteit van zorg in Nederland nog onderbelicht is, nemen we vanuit het ETZ ook deel aan diverse landelijke tafels.

Anita Wydoodt
lid raad van bestuur
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ).

Anita Wydoodt

lid raad van bestuur
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ).

10:15

Maak elk gevoel (van onveiligheid) bespreekbaar

Alle professionals in de gehandicaptenzorg moeten zich veilig kunnen voelen. Toch sta je soms voor lastige keuzes tussen je eigen veiligheid en goede zorg voor je cliënt. Door met elkaar te praten over deze dilemma’s kun je onveilige gevoelens wegnemen en samen tot oplossingen komen.

De VeiligPlus-aanpak helpt om alles bespreekbaar te maken. In vier stappen ontstaat een continue dialoog tussen zorgprofessionals onderling, maar ook tussen werkvloer en top. Dat is beter voor medewerkers én voor cliënten.

Michiel Hietkamp neemt ons mee in de VeiligPlus-aanpak en andere manieren om veilig en gezond werken te stimuleren met de dialoog.

Michiel Hietkamp
projectleider Veilig Plus-aanpak
StAG

Michiel Hietkamp

projectleider Veilig Plus-aanpak
StAG

De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) is een samenwerkingsverband van werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisatie CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU'91.
11:00

Koffie/Thee Pauze en netwerken

11:30

Actieprogramma-Werken-in-de-Zorg de derde pijler.

De werkdruk stijgt, de werktevredenheid neemt af en de uitstroom van medewerkers is te hoog. De werkdruk die medewerkers binnen de zorg ervaren, is hoog en neemt toe. Dit zorgt voor meer uitval van medewerkers, minder aandacht voor de patiënt en daardoor kan de kwaliteit van de zorg onder druk komen te staan.

Dit alles draagt – naast factoren als vergrijzing – bij aan de hoge uitstroom van medewerkers uit de sector. In 2017 verlieten per jaar gemiddeld meer dan 80 duizend personen de sector voor een baan buiten zorg en welzijn. Terwijl we die medewerkers hard nodig hebben om in de groeiende vraag naar zorg te voorzien.

Daarnaast is het ziekteverzuim binnen zorg en welzijn hoog, hoger dan in de rest van de economie. Deels hangt dit samen met de aard van het werk, dat een emotionele belasting met zich meebrengt. Het werken in de zorg is mooi en waardevol, maar vraagt des te meer om goed werkgeverschap en ruimte voor medewerkers om zaken bespreekbaar te maken en samenwerking tussen zorgorganisaties uit verschillende branches.

Volgend op de kamerbrief van 1december 2017 waarin minister De Jonge de Tweede Kamer informeert over maatregelen voor de arbeidsmarkt in de zorg lanceerden minister De Jonge, minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) op 13 maart 2018 het actieprogramma; Werken-in-de-Zorg.

Na bijna twee jaar later na de kamerbrief komt Cécile Goebel spreken over hoe de derde pijler, gericht op het behouden van personeel, verloopt; wat gaat goed, wat gaat minder en zijn er al resultaten?

Cécile Goebel
MT-lid MEVA
VWS

Cécile Goebel

MT-lid MEVA
VWS

Naast MT-lid MEVA is Cécile Goebel ook Programma manager aanpak tekorten arbeidsmarkt .
11:45

Een gezond organisatieklimaat. Praten vult wél gaten!

Het is bewezen: Praten vult wél gaten! Een continue dialoog, tussen alle lagen van de organisatie over gezond en veilig werken werkt! Tien zorgorganisaties hebben de Aanpak Organisatieklimaat in de praktijk getoetst. De resultaten zijn prachtig: tussen de 10 en 15% van de medewerkers voelt zich minder lichamelijk en emotioneel uitgeput, de kwaliteit van de zorg neemt toe, het verzuim daalt drastisch en het verloop neemt af.

De sleutel-interventie is het organiseren van een continue dialoog, tussen alle lagen van de organisatie, over thema’s die er toe doen. Anouk geeft inzicht in de bewezen resultaten van InDialoog en gaat in gesprek over de manier waarop het klimaat in je eigen organisatie kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan over thema’s als leiderschapsstijl, zelforganisatie en burn-out.

Anouk ten Arve
Programma manager Gezond werken in de zorg
IZZ

Anouk ten Arve

Programma manager Gezond werken in de zorg
IZZ

12:30

Lunch en netwerken

13:30

Help mij te behouden voor mijn vak!

Vanuit haar functie bij V&VN doet Eline de Kok daarnaast onderzoek naar verpleegkundig leiderschap en de wijze waarop leiderschapsgedrag in de werkomgeving van verpleegkundigen kan worden ondersteund. Ze streeft met haar onderzoek na dat verpleegkundigen zelf een beweging in hun eigen zorginstelling op gang brengen, en excellente zorg voor patiënten wordt gerealiseerd. Ze onderzoekt daarbij welke ‘rebelse’ eigenschappen daarvoor nodig zijn. Tijdens haar verhaal vertelt zij waar voor jou als HR professional of leidinggevende kansen liggen om collega’s als Eline voor het vak te behouden!

Eline de Kok
RN MSc, longverpleegkundige
UMC

Eline de Kok

RN MSc, longverpleegkundige
UMC

Eline de Kok is promovenda en adviseur beroepsontwikkeling bij V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgende voor het programma Excellente Zorg.
14:00

Duurzame inzetbaarheid – doen wat werkt

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn van groot belang in de zorg. Duurzame inzetbaarheid een prachtige term met verschillende definities. Maar waar gaat het nu om? Weten we er eigenlijk wel wat van ook in de zorg? Zijn er werkzame principes en voorbeelden die echt toegevoegde waarde hebben?

Annelies Hoogendoorn
Directeur Innovatie & Kwaliteit
Zorg van de Zaak netwerk

Annelies Hoogendoorn

Directeur Innovatie & Kwaliteit
Zorg van de Zaak netwerk

14:30

Het belang van werkplezier in een krappe arbeidsmarkt

De tekorten op de zorg-arbeidsmarkt lopen op. Niet alleen is het moeilijk om nieuwe mensen te vinden, maar ook om ze vervolgens te behouden. Daarom is een zoektocht naar werkplezier van groot belang: waar zit het en hoe spreek je het aan? Welke goede voorbeelden kennen we en wat leren we daarvan?

Vanuit tien jaar trendonderzoek in de zorg, schetst Astrid Westerbeek de belangrijkste bewegingen waarmee zorgprofessionals te maken krijgen en de relatie daarvan met werkplezier in een krappe arbeidsmarkt.

Astrid Westerbeek
Directeur Onderzoek & Innovatie
FWG

Astrid Westerbeek

Directeur Onderzoek & Innovatie
FWG

Astrid Westerbeek
15:00

Theepauze en netwerken.

15:30

Flitspresentaties

Drie korte flitspresentaties van ieder 15 min, waarbij ervaringen uit de praktijk worden gedeeld. Ze worden nog nader ingevuld

Flitspresentatie 1: Vivian Broex lid raad van bestuur van Zorgspectrum Nieuwegein

Flitspresentatie 2: Nader in te vullen

Flitspresentatie 3: Nader in te vullen

16:15

Afsluiting van de studiedag: Wat zijn de leerpunten van deze studiedag en wat is de relatie met de wetenschap?

Ronald Batenburg
programmaleider
Nivel

Ronald Batenburg

programmaleider
Nivel

Prof. Dr. Ronald Batenburg is naast programmaleider bij het Nivel ook hoogleraar bij de Radboud Universiteit.
16:45

Hapje en drankje

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.