Programma Studiedag ouderenzorg in de eerste lijn

3 oktober 2019 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:30

Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Stephan Hermsen

Een aantal opmerkingen vooraf:

  • Aan het eind van de voordrachten van de plenaire sprekers is er tijd voor vragen en discussie.
  • Bij de parallelsessies gaat het om interactieve kennisoverdracht. De Standaard opbouw is: 1. Kennis maken met elkaar (10 minuten) 2. Kennisoverdracht door de expert (20 minuten) en 3. Beantwoorden van de vraag: kun je de aangereikte kennis toepassen in je eigen werkomgeving? (30 minuten).
  • Workshops bieden het oefenen en uitwisselen van vaardigheden onder leiding van een coach. De workshop hebben vooral het karakter van een opfriscursus en het uitwisselen van ervaringen.
  • Alle sprekers sluiten hun voordracht af met een aantal concrete tips aan de deelnemers. Tijdens de afsluitende discussie komen deze aan bod.
Stephan Hermsen
Senior adviseur persoonsgerichte zorg en Triple Aim
Vilans

Stephan Hermsen

Senior adviseur persoonsgerichte zorg en Triple Aim
Vilans

09:45

Ouderenzorg zonder zorgen

Wie nadenkt over zijn of haar toekomst zal zich misschien wel eens zorgen maken. Zullen er voldoende mensen zijn om voor mij te zorgen? Is zorg nog wel te betalen en moet ik zelf flink bijbetalen? En wat als de pensioenen gaan kelderen? En kan zorg thuis worden geboden en wat is tegen die tijd ‘thuis’? En wat zal ik er zelf over te zeggen hebben? Valt er wel wat te kiezen?

In deze presentatie gaat Henk Nies in op de maatschappelijke trends die we zien en wat je daar als oudere en als professional mee kunt en deels ook moet. Hij gaat in op een perspectief over de zorgvraag en de zorgkracht van de samenleving, dat verder reikt dan dat het allemaal veel moeilijker wordt. Hij maakt een uitstap naar het nieuwe denken over kwaliteit van zorg en wat dat voor ouderen en hun hulpverleners gaat betekenen. Belangrijk daarbij is te kijken naar andere landen die het net iets anders georganiseerd hebben en waar een andere zorgcultuur heerst. Een kader voor dit congres dat de zorgen over de toekomst serieus neemt, maar nét een andere blijk geeft. Helemaal zonder zorgen kunnen we de toekomst niet tegemoet treden, maar misschien kan Nies wel wat zorgen wegnemen om met een open mind het congres in te stappen.

Henk Nies
Lid RvB en lid Kwaliteitsraad
Vilans en Zorginstituut Nederland

Henk Nies

Lid RvB en lid Kwaliteitsraad
Vilans en Zorginstituut Nederland

10:15

Ouderenzorg in de eerste lijn vanuit patiënten- en cliëntenperspectief

ANBO is een onafhankelijke vereniging met bijna 100.000 leden. Daarmee is zij één van de meest invloedrijke ouderenorganisaties van Nederland. Enkele jaren geleden veranderde zij haar statuten, die leidde tot meer zeggenschap voor haar leden. Deze verandering ging niet van een leien dakje. Maar door een sterke visie en nauwe samenwerking met andere maatschappelijke organisaties (zoals vakbonden en politieke partijen) vaart ANBO nu weer een sterke koers. Daarbij richt ze zich niet alleen op de ouderen van nu, maar ook om die van de toekomst. Zo bracht ANBO de gids voor goed oud worden uit en ook de nota Lang en Gelukkig. Ook lobbyt ANBO voor meer geschikte woonvormen voor ouderen.

Liane den Haan is sinds 2005 directeur van ANBO en vanaf 2013 directeur-bestuurder. Zij leidde de vereniging door de transitie en stond aan de wieg van talloze voorstellen die ANBO deelde met andere organisaties. Tijdens haar presentatie gaat Den Haan eerst kort in op de bijna 120 jarige geschiedenis van de organisatie. Daarna beschrijft zij ‘de oudere van de toekomst’ en geeft zij aan hoe beleidsmakers en de eerste lijn beter rekening kunnen houden met die doelgroep.

Liane den Haan
Directeur-bestuurder
ANBO

Liane den Haan

Directeur-bestuurder
ANBO

10:45

Koffie- en Theepauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

11:15

Parallelsessies ronde A

Van 11.15 uur tot 12.30 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande sessies. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.

Sessie 1: Langer thuis wonen voor ouderen, hoe maken we dat mogelijk?

De meeste ouderen willen liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen, ook als zij zorg of ondersteuning nodig hebben. Het gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis is echter groot. Nieuwe woonzorgvormen zijn nodig, waarbij samenwerking essentieel is. Penny Senior geeft een doorkijk op de ontwikkelingen en mogelijkheden. Vivian Broex gaat in op het nieuwe concept Verzorgd Wonen Nieuwegein, ontwikkeld door de gemeente, woningcorporaties en Zorgspectrum.

Vivian Broex
Bestuurder
Zorgspectrum

Vivian Broex

Bestuurder
Zorgspectrum

Penny Senior
Adviseur wonen en zorg
ActiZ

Penny Senior

Adviseur wonen en zorg
ActiZ


Sessie 2: Experimenten rond de Specialist Ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde (SO) wordt gezien als een belangrijke versterking van de eerstelijnszorg rond kwetsbare ouderen. Wat doet een SO? Hoe kan een SO de (huisartsen)zorg in de wijk versterken? En hoe kunnen de verschillende zorgverleners in de ouderenzorg (huisarts, SO, POHO, wijkverpleegkundige) goed samenwerken?

In Velp heeft men al negen jaar ervaring met de inzet (en bekostiging van) de SO. Ester Bertholet en Herma Barnhoorn gaan uitgebreid in op de werkwijze en resultaten van deze Multidisciplinaire Eerstelijnsouderenzorg met een SO (MESO-zorg). Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een getrapt model voor het inzetten van de verschillende hulpverleners (Stepped Care). Daarnaast bespreken ze de stand van zaken rondom de implementatie van de SO in de ZVW.

Herma Barnhoorn
Directeur
Een Plus Gezondheidscentrum

Herma Barnhoorn

Directeur
Een Plus Gezondheidscentrum

Ester Bertholet
Specialist Ouderengeneeskunde
Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet

Ester Bertholet

Specialist Ouderengeneeskunde
Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet


Sessie 3: Almere, bakermat van samenhangende eerstelijns-ouderenzorg

In Almere is van oudsher de zorg voor ouderen geïntegreerd in de eerstelijnszorg binnen gezondheidscentra. Ieder centrum kent een team (wijk) verpleegkundigen voor de zorg aan huis. Wat zijn de geleerde lessen in Almere? Wat is meerwaarde? En wat levert dat op?

In Almere vormen huisartsen-wijkverpleegkundigen-apotheker samen het kernteam voor een multidisciplinair zorgprogramma kwetsbare ouderen, aangevuld met fysiotherapie en de Specialist Ouderengeneeskunde indien nodig. Speciale focus is er op het zorgpad rond opname en ontslag samen met het Flevoziekenhuis.

Anneke Pahlplatz
Huisarts en kaderarts ouderenzorg i.o.
Zorggroep Almere

Anneke Pahlplatz

Huisarts en kaderarts ouderenzorg i.o.
Zorggroep Almere

Helen Plasier
Praktijkverpleegkundige
Chronische Zorggroep Almere

Helen Plasier

Praktijkverpleegkundige
Chronische Zorggroep Almere


Sessie 4: Wat kan het (regionale) ziekenhuis betekenen in de zorg voor ouderen in de wijk?

Zorg op de juiste plek kan een verschuiving inluiden van (eenvoudige) ziekenhuiszorg naar eerstelijnszorg. Wat kan het (regionale) ziekenhuis betekenen in de zorg voor ouderen thuis? Hoe kan het ziekenhuis een ondersteunende rol spelen? En hoe werkt ze hierin samen in een regionaal netwerk?

Lotte Kramer spreekt over de initiatieven die het Diakonessenhuis Utrecht heeft genomen rond de zorg voor ouderen en over het ontwikkelen van het ‘reactiverend ziekenhuis’ om de gezondheid van oudere patiënten te stimuleren.

Lotte Kramer
Projectleider ouderen
Diakonessenhuis

Lotte Kramer

Projectleider ouderen
Diakonessenhuis


12:30

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

13:30

Plan van aanpak ‘Zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen thuis’

Deze zomer wordt het plan van aanpak ‘Zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen thuis’ gepresenteerd. Dit plan is een uitvloeisel van de hoofdlijnenakkoorden in de eerste lijn. Het richt zich op kwetsbare ouderen, een kleine, maar zeer belangrijke doelgroep in de ouderenzorg. Het plan bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een zes-stappenplan. Ook bevat het een gespreks- en rekentool, die je kunt gebruiken om in de regio te overleggen met de stakeholders (inclusief zorgverzekeraars en gemeenten) over de organisatie en bekostiging van de netwerkzorg voor kwetsbare ouderen.

Peter van Linschoten is projectleider van dit plan. Hij vertelt wat de belangrijkste punten zijn en hoe het ingezet kan worden om de zorg rond kwetsbare ouderen te verbeteren. In workshop 5 gaat hij later op de middag in detail in op de implementatie van dit plan.

Peter van Linschoten
Directeur-eigenaar
Onderzoeksbureau ARGO

Peter van Linschoten

Directeur-eigenaar
Onderzoeksbureau ARGO

14:00

Parallelsessies en workshops ronde B

Van 14.00 uur tot 15.15 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande parallelsessies en workshops. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. In een workshop train je vaardigheden aan de hand van casuïstiek. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.

Sessie 5: Implementatie plan van aanpak 'Zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen thuis' (workshop)

De afgelopen tijd hebben dertien partijen uit het sociaal, medisch en zorgdomein met elkaar gewerkt aan het Plan van aanpak ‘Zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen thuis’. Het resultaat is een aantal methodieken, werkwijzen, instrumenten en goede voorbeelden om integrale zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in de praktijk vorm te geven. Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers een toelichting op de beschikbare instrumenten. Vervolgens gaat ze op een interactieve manier met de ontwikkelde methodieken, werkwijzen, en instrumenten aan de slag. Zo krijgen de deelnemers een beeld van de toepassingsmogelijkheden in de praktijk.

Peter van Linschoten
Directeur-eigenaar
Onderzoeksbureau ARGO

Peter van Linschoten

Directeur-eigenaar
Onderzoeksbureau ARGO

Frederik Vogelzang
Programmamanager
InEen

Frederik Vogelzang

Programmamanager
InEen


Sessie 6: Flitspresentaties
Voorzitter
Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
Flitspresentatie 1; Woonzorgmarkt groeit, maar dit lost knelpunten lage inkomens niet op
Edse Dantuma
Sr. Sectoreconoom
ING Economisch Bureau

Edse Dantuma

Sr. Sectoreconoom
ING Economisch Bureau

Flitspresentatie 2; “Vroeg genoeg is nooit te laat” ACP pilot in de Gelderse Vallei

Toelichting op het stappenplan om vroegtijdige zorgplanning  (ACP) in de gehele keten te borgen.

Elvira Schouten
Kaderhuisarts Ouderenzorg
Gelderse Vallei

Elvira Schouten

Kaderhuisarts Ouderenzorg
Gelderse Vallei

Flitspresentatie 3; Organiseren over de domeinen, wie betaalt dat eigenlijk?

Het organiseren van integrale zorg- en dienstverlening voor kwetsbare ouderen is zo lastig omdat er zoveel verschillende hulpverleners én zoveel verschillende financiers bij betrokken zijn. Wanneer overal in Nederland een tweetal cruciale zaken geregeld en gefinancierd worden, zou integrale zorgverlening een flinke duw in de rug kunnen krijgen. Martien Bouwmans doet voorstellen en gaat in discussie met de zaal.

Martien Bouwmans
Beleidsadviseur

Martien Bouwmans

Beleidsadviseur

Flitspresentatie 4; Kosteneffectieve thuiszorg in 6 EU landen
Hein van Hout
Associate professor ouderenzorg
VUmc

Hein van Hout

Associate professor ouderenzorg
VUmc


Sessie 7: Focus op gezondheidsvaardigheden, wat levert dat op

In Nederland heeft 36% van de volwassenen lage gezondheidsvaardigheden. Ouderen (65+) en mensen die hun gezondheid als slechter beoordelen hebben vaker lage gezondheidsvaardigheden. Zij krijgen vaak niet de zorg die zij nodig hebben en hebben vaak meer problemen met hun gezondheid. Een op de twee Nederlanders heeft moeite om de regie over hun leven en gezondheid te nemen. Wat vraagt dit van zorgverleners en zorgorganisaties?

Jeanny Engels
Adviseur, coach en onderzoeker
Vilans

Jeanny Engels

Adviseur, coach en onderzoeker
Vilans


Sessie 8: Inzicht in data ouderenzorg (workshop)

Vektis verzamelt data over het zorggebruik in Nederland, met name op basis van gegevens van declaraties van zorgverzekeraars. Men levert informatie over samenhang in de zorg, bijvoorbeeld over doorstroming van Zvw naar Wlz-zorg. Het bureau verricht informatieopdrachten voor zorgverzekeraars en zorginstellingen en maakt onder meer gebruik van de gemeentezorgspiegel. Hierin wordt op microniveau zorggebruik informatie gekoppeld aan gegevens vanuit het sociaal domein.

In deze workshop geven Ronald Luijk en Harry Post inzicht in beschikbare data rondom de ouderenzorg. Daarbij zoomen zij in op subpopulaties (bijvoorbeeld kwetsbare ouderen) of op doelgroepniveau. Ze nemen Almere (zie sessie 3) zoveel mogelijk als voorbeeld. Zij demonstreren waar de beschikbare (openbare) informatie staat en hoe die ontsloten kan worden.

Ronald Luijk
Consultant
Vektis

Ronald Luijk

Consultant
Vektis

Harry Post
Onderzoeker langdurige zorg
Vektis

Harry Post

Onderzoeker langdurige zorg
Vektis


15:15

Theepauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

15:45

Discussie en reflectie

Wat heeft u geleerd vandaag? Waar liggen de grootste prioriteiten voor een goede ouderenzorg in de eerste lijn de komende jaren? Deze vragen staat centraal tijdens een interactief zaalgesprek onder leiding van Stephan Hermsen.

Stephan Hermsen
Senior adviseur persoonsgerichte zorg en Triple Aim
Vilans

Stephan Hermsen

Senior adviseur persoonsgerichte zorg en Triple Aim
Vilans

16:15

Afsluiting met een drankje

16:45

Einde studiedag

© 2020 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.