Programma Ziekenhuiszorg bij groeiende vraag en tekort aan personeel toch toegankelijk en betaalbaar in 2030

9 oktober 2020 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:45

Ontvangst en inschrijving

Ontvangst met koffie en thee.

09:15

Opening en welkom door de ochtendvoorzitter

Betaalbare ziekenhuiszorg in 2030, met; meer zieken, meer dure diagnostiek, meer dure behandelingen en een chronisch tekort aan handen.

(zie ook het AD van 27-12-2019)

Ernst Kuipers
Voorzitter Raad van Bestuur
Erasmus Medisch Centrum

Ernst Kuipers

Voorzitter Raad van Bestuur
Erasmus Medisch Centrum

09:30

The digital empowered hospital; better, smarter & safer! The Hadassah Medical Center is more than a Hospital!

Zeev Rotstein
CEO
Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel
10:15

Het perfecte zorgsysteem: mythe of realiteit

Niet alleen in Nederland staat de zorg onder druk. In de hele westerse en niet-westerse wereld worden partijen in de zorg met gelijke problemen geconfronteerd. Tekorten op de arbeidsmarkt, groeiende zorgvraag, vergrijzing, achterblijvende middelen. Ondanks die wereldwijde problemen, zien we dat zorgsystemen weinig van elkaar leren. Elk land lijkt op zijn eigen houtje op zoek te gaan naar systemen en aanpakken die wel werken. Op basis van bezoeken naar meer dan 60 landen, schetsen we ‘the perfect health system’. Niet één systeem, maar een samenstel van onderdelen die bewijsbaar werken. Op basis van voorbeelden uit onder meer Israël, India, Scandinavië, de US, Brazilië en Australië, geven we aan wat in de Nederlandse context interventies kunnen zijn die leiden naar een duurzaam zorgstelsel.

Anna van Poucke
Sectorleider Health & Partner
KPMG Health

Anna van Poucke

Sectorleider Health & Partner
KPMG Health

10:45

Koffie- en theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

11:15

Het participatiemodel van Ziekenhuis Bernhoven: op een goede toekomst

Wat zijn de resultaten tot dusver van de ingezette strategie voor Bernhoven? Maakt de nieuwe organisatievorm Bernhoven wendbaar genoeg om trendzetter voor de toekomst te worden? Of zal Bernhoven juist moeite krijgen om trendvolger te zijn van de richtingen waarin het zorglandschap zich in de komende tien jaar zal bewegen.

Geert van den Enden
CEO, Algemeen Directeur
Bernhoven

Geert van den Enden

CEO, Algemeen Directeur
Bernhoven

11:45

De 10 jarige overeenkomst van CZ Zorgverzekeraar met het Zuyderland Medisch Centrum: onderdeel van een brede Zuidlimburgse alliantie en een voorbeeld van gecontroleerde krimp

Sinds enkele jaren komen uit Zuid-Limburg positieve berichten over

  1. Proeftuinen met brede geïntegreerde zorg
  2. Anderhalvelijnszorg in PlusPunt en het Anders Beter Centrum
  3. Burgerkracht
  4. Het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen in de Oostelijke Mijnstreek
  5. De tienjarige overeenkomst met Zuyderland Medisch Centrum is er aan de orde

Die Zuidlimburgse initiatieven lijken voor de rest van Nederland losstaande projecten, maar niets is minder waar. Er zit één regie onder van gezamenlijke bestuurders van eerste lijn, ziekenhuizen, VVT- en GGZ-instellingen, CZ zorgverzekeraar en gemeenten. Wiro Gruisen legt in zijn inleiding uit hoe die gezamenlijke regie tot stand kwam, wat deze anno 2020 inhoudt en wat toekomstperspectieven zijn.

Wiro Gruisen
Manager regio-regie
CZ Zorgverzekeraar

Wiro Gruisen

Manager regio-regie
CZ Zorgverzekeraar

12:15

Veranderende ziekenhuizen binnen veranderende zorgsystemen

Het ziekenhuis heeft een ‘gouden eeuw’ achter de rug. Inmiddels zijn ze de belangrijkste spelers binnen het zorgsysteem, maar blijven ze dat ook? In budgettair opzicht krijgen andere sectoren zoals de eerste lijn nu de voorrang binnen de hoofdlijnenakkoorden. Er zijn de afgelopen jaren zelfs een viertal faillissementen geweest. Nieuwe zorgmodellen hebben niet altijd meer vanzelfsprekend het ziekenhuis nodig als hun uitvalsbasis. En het ‘alles-in-een-ziekenhuis’ met zijn kluwen van onderlinge kruissubsidies is kwetsbaar voor alternatieve bedrijfsmodellen. Tegelijkertijd blijft het ziekenhuis als de grootste werkgever van de ‘regio’ beschikken over een belangrijk politiek-maatschappelijk draagvlak. Ziekenhuizen lijken op zoek te moeten naar nieuwe strategieën om hun plek als vitaal middelpunt van het zorgsysteem te behouden. Niet alleen naar ‘steeds meer en steeds groter’, maar naar iets ‘anders’. Maar wat dan, en hoe? De toekomst is open, maar niet leeg.

In deze presentatie schetsen we de bagagedrager van die toekomst, de dillema’s die voor ons liggen en de mogelijkheden die dat voor onze ziekenhuizen kan bieden.

Patrick Jeurissen
Bijzonder Hoogleraar
UMC Radboud Universiteit

Patrick Jeurissen

Bijzonder Hoogleraar
UMC Radboud Universiteit

12:45

Lunchpauze

13:30

Hoe geeft Isala vorm aan quadruple aim, zonder quadruple pain?

Als Isala geloven we in waardegedreven zorg. Door zorgprocessen te richten op patientgroepen, in plaats van op de klassieke ziekenhuissilo’s. Werken we aan soepele werkprocessen middels continu verbeteren. Innoveren we middels connected care als aanpak om zorg naar onze patienten toe te brengen. Werken we samen in een regionale alliantie aan vraagstukken die wij niet alleen kunnen oplossen. Alleen op die manier kunnen we blijvend goede kwaliteit leveren met medewerkers die hun werk met plezier doen en dat alles tegen aanvaardbare kosten. Daarbij zien wij ons als belangrijke stabiliserende factor in een grote regio. En werken we samen in mProve verband aan kwaliteit, connected care en data-analytics. Quadruple Aim.

Rob Dillmann
 Bestuursvoorzitter
 Isala

Rob Dillmann

 Bestuursvoorzitter
 Isala

14:00

Regionale Academische Kankercentra: een goed voorbeeld is beschikbaar in Utrecht

Het St. Antonius Ziekenhuis, het UMC Utrecht, het Meander Medisch Centrum, het Diakonessenhuis Utrecht en Ziekenhuis Rivierenland te Tiel werken nauw samen op het gebied van zeldzame kankersoorten onder de naam Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU). Waarom en hoe zij dat doen, legt  een voorlichtingsfilm uit. Jeroen Hagendoorn, oncologisch chirurg, is één van de oprichters en drijvende krachten van het RAKU. In zijn voordracht gaat hij in op de ontstaansgeschiedenis, de (bestuurlijke) randvoorwaarden en bereikte professionele resultaten van het RAKU. Om te illustreren hoe het RAKU tot innovatie en beter gebruik van middelen heeft geleid, zal Hagendoorn laten zien hoe binnen dit netwerk de inzet van daVinci operatierobots werd afgestemd en geintegreerd in de hoog-complexe, oncologische chirurgie. Tenslotte bespreekt Hagendoorn de mogelijkheden van opschaling: Bestaan er in 2030  zeven regionale academische centra?

Jeroen Hagendoorn
Oncologisch Chirurg
UMC Utrecht

Jeroen Hagendoorn

Oncologisch Chirurg
UMC Utrecht

14:30

Netwerkzorg: niet nieuw maar wel vernieuwend!

Netwerkzorg staat nog steeds in de belangstelling; zonder dat deze ontwikkeling ons in het verleden een concrete en duurzame ontwikkeling heeft opgeleverd. Deze bijdrage gaat in op de kritische factoren van nu, naast illustraties van (creatieve) invulling.

Bart Berden
Voorzitter RvB en bijzonder hoogleraar organisatie-ontwikkeling
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 

Bart Berden

Voorzitter RvB en bijzonder hoogleraar organisatie-ontwikkeling
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 

15:00

Koffie- en Theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

15:30

The world is a clinical trial and Predicting the unpredictable

Kunnen Big Data en Data Analytics een substantiële bijdrage leveren aan de voorspelbaarheid van de vraag naar zorg? Gupta Strategists heeft veel onderzoek hiernaar gedaan en  hierover gepubliceerd, zoals o.a. ; Predicting the Unpredictable (juni 2018), the World is a Clinical Trial ‘(april 2017), etc

Gerhard Wullink
Strategist
Gupta Strategists

Gerhard Wullink

Strategist
Gupta Strategists

16:00

Discussie en afsluiting

Janneke van Vliet
Voorzitter
Guus Schrijvers Academie

Janneke van Vliet

Voorzitter
Guus Schrijvers Academie

Janneke Van Vliet is MHA verpleegkundige en voormalig-ziekenhuisbestuurder Bravis. Thans is zij lid Raad van Toezicht, voorzitter van het College Kwaliteitsregister V&V en voorzitter van het bestuur van de GuusSchrijversAcademie.