Een pgb van 220.000 euro bespaart toch zorgkosten

In Nederland wonen zeventien mensen zelfstandig met een Persoonlijk Assistentie Budget van bijna 220.000 euro. Dit is een variant van het persoonsgebonden budget (pgb). 220.000 euro is veel geld, maar levert toch een flinke besparing op ten opzichte van alternatieve mogelijkheden.

Continue zorg

De aandoening van deze patiënten is zo ernstig, dat er continu een ander persoon in de zelfde kamer moet zijn. Deze een-op-een verhouding komt ook voor bij ernstige intensive care patiënten. Er mag niets misgaan met de complexe ondersteunende apparatuur, met de eigen ademhaling of met de stroomvoorziening. Vandaar die continue aanwezigheid van een geschoolde verzorgende met apparatuur kennis. Deze patiënten zijn bij kennis, kunnen goed nadenken en runnen zelf hun pgb-bedrijf. Dat telt vaak tussen de 20 en 30 assistenten die elkaar steeds aflossen. Het is deze groep patiënten niet toegestaan een bureau in te huren dat de pgb’s regelt.

Besparing

Na interventie van Staatssecretaris Van Rijn krijgen zij sinds drie jaar een Persoonlijk Assistentie Budget, dat gebaseerd is op 25 euro per uur. Dat is per dag 600 euro en per jaar dus bijna 220.000 euro. Dit is veel geld. Maar een verblijf op een intensive care van een ziekenhuis is al gauw 1.000 euro per dag. Kortom, deze regeling bespaart de samenleving geld, want alternatieven zijn nog duurder.

In Nederland wonen zeventien mensen met een Persoonlijk Assistentie Budget van 220.000 euro. Veel geld, maar toch minder dan de alternatieve mogelijkheden.

Spierziekte

Dick Cochius (1968) heeft een ernstige spierziekte. Hij is bijna volledig verlamd en bestuurt zijn elektronische rolstoel met zijn lip. Hij communiceert via een laptop met zijn pink waar nog wat beweging in zit. Ondanks zijn beperkingen is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij coach van het Nederlands elektronische-rolstoel hockeyteam. Ook is hij bestuurslid van de supportersvereniging Vitesse. Verder is hij al jaren actief binnen Spierziekten Nederland.

Eigen alternatief

Cochius regelt zijn eigen zorg via bovengenoemd Persoonlijk Assistentie Budget. Toen Dick nog niet daarover beschikte, verbleef hij voor 350.000 euro per jaar in een Focuswoning. De Stichting Focus Woningen kon evenwel zijn zorg niet regelen. Die was te ingewikkeld. Cochius bedacht een eigen alternatief dat een forse besparing opleverde. Het Zorginstituut onderzocht het alternatief en keurde het goed. Aanvankelijk verwachtte het Zorginstituut dat 400 personen zouden deelnemen aan zo’n budget als Dick heeft. Het zijn er thans zeventien. Want voor velen patiënten is het te zwaar om 20 tot 30 mensen aan te sturen.

PGB-congres

Al deze informatie pikte ondergetekende op uit een gesprek met Spierziekten Nederland directeur Marcel Timmen. Ook raadpleegde ik de website van Per Saldo over dit budget. Timmen en Cochius treden samen op tijdens het nationale pgb congres op 30 maart te Utrecht. Timmen interviewt Cochius over zijn kwaliteit van leven en over diens kostenbesparing. Tijdens het gehele congres komen deze twee elementen plus andere aspecten aan de orde in vier vragen:

  1. Bevordert een pgb de kwaliteit van leven van een budgethouder?
  2. Is het pgb een besparing ten opzichte van zorg in natura?
  3. Is het pgb fraudebestendig te organiseren?
  4. Is het pgb eenvoudig te organiseren?
Interactie

Het congres is interessant is voor medewerkers van gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. Van hen wordt tijdens het congres veel interactie verwacht die moet leiden tot voorstellen voor de komende jaren voor een patiëntvriendelijk, goedkoop en fraudebestendig pgb. Komt allen naar dit congres. Je kan je hier inschrijven.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.