Preventie tijdens eerste 1.000 dagen maakt wereld van verschil

Stel je even voor: Een jongetje van 20 maanden komt de spreekkamer binnenrennen met zijn moeder erachteraan. Moeder blijkt alleenstaand, woont net in de gemeente met haar drie kinderen. Ze kent er niemand: geen geld, geen werk, geen vriendinnen in de buurt. De buren hebben al geklaagd over de herrie. ‘Ik wil hier weer weg’, zegt ze. Het jongetje praat nauwelijks, schreeuwt veel en smijt het speelgoed door de spreekkamer.

Huilbaby

Stel je even voor: Jonge ouders met hun eerste kindje, dochtertje van 4 weken. Ze huilt alleen maar, ook tijdens het consult, tenzij je haar oppakt en wiegt. De jonge moeder is doodop. De jonge vader wil wel helpen, maar moet ook naar zijn werk. Het valt zo enorm tegen. Binnen één minuut is ook de moeder in tranen. Ze is aan het eind van haar Latijn.

Stel je even voor 15 jaar later…

Het is niet goed gegaan met jongetje. Het gezin is meerdere keren verhuisd. Moeder heeft inmiddels een nieuwe vriend gekregen. Hij werd dol van het jongetje en heeft hem meermalen hard geslagen. Daardoor is jongetje uiteindelijk uit huis geplaatst en heeft bij diverse pleeggezinnen gezeten. Hij is nu een tiener en woont in een jeugdzorginrichting.

Postnatale depressie

Het is ook niet goed gegaan met het babymeisje. Haar moeder is in een zware postnatale depressie beland. Pas na een jaar was ze er een beetje bovenop. De teleurstelling over de verdrietige start overheerst. De ouders zijn erg bezorgd geworden en zitten er bovenop. Nu is het meisje een broodmagere tiener; ze eet nauwelijks meer omdat ze zichzelf te dik vindt.

Zo kan het ook…

De JGZ-verpleegkundige gaat direct de volgende dag langs, luistert en inventariseert wat er nodig is voor de net verhuisde alleenstaande moeder. Het jeugdteam regelt een aantal belangrijke zaken rondom de beperkte financiën, zorgt voor kinderopvang en helpt moeder aan werk. Nuchtere no nonsense buren helpen het gezin door de eerste moeilijke periode heen. De jeugdarts regelt een VTO-onderzoek waarop passende hulp en ondersteuning volgt. Het jongetje is nu een actieve, gelukkige tiener en hij doet het prima op de praktijkschool. Hij heeft veel vrienden en ze wonen nog steeds in dezelfde gemeente.

En zo…

De jeugdarts onderzoekt het babymeisje, ze groeit en reageert goed. De jeugdarts bevestigt hoe goed en liefdevol de ouders bezig zijn. Ze legt uit hoe moeilijk het is dat een baby zo veel kan huilen. Dat het geen wonder is dat ouders er doorheen zitten. De jeugdarts overlegt met huis- en kinderarts en regelt een consult voor als het helemaal niet meer gaat. De jeugdverpleegkundige gaat direct de volgende dag langs, luistert en overlegt wat er verder aan ondersteuning nodig is. Ze Stelt gerust en helpt met het organiseren van hulp uit het eigen netwerk van de ouders. Ze komt regelmatig langs de eerste maanden en is ook goed bereikbaar per telefoon. Na drie maanden is het huilen voorbij. De ouders zijn trots dat het gelukt is deze moeilijke periode samen door te komen. Het meisje groeit uit tot een lieve, gevoelige tiener.

Preventie

Het kan veel kanten uit die eerste 1.000 dagen. Daarom is het zo belangrijk om er vroeg bij te zijn. Dat heet preventie. Preventie vraagt veel inzet van veel verschillende mensen: familie, vrienden en professionals waaronder beleidsmakers. Preventie gericht op dat ene kind, maar natuurlijk ook voor een hele groep.

Congres ‘Vroeg begonnen, veel gewonnen!’

Vroeg beginnen, want er is veel te winnen. Preventie maakt een wereld van verschil! Dat is de hoofdboodschap op het congres ‘Vroeg begonnen, veel gewonnen!’ op 17 mei 2019 in Utrecht. Vragen die die dag centraal staan zijn: Hoe kun je kinderen in de eerste duizend levensdagen een kansrijke start bieden? Welke belangrijke interventies, goede voorbeelden en ontwikkelingen zijn er op dit gebied? En welke positieve resultaten levert dit op qua gezondheid, welbevinden en kostenbesparing? Er zijn plenaire voordrachten, parallelsessies, flitspresentaties en workshops.

Wil je ook meedenken en discussiëren over goede preventie op 17 mei? Kijk dan voor het volledige programma, de sprekers en meer informatie op de congrespagina van de Guus Schrijvers Academie en schrijf je in!

Annemiek van Woudenberg, Directeur De JeugdZaak, arts Maatschappij en Gezondheid en medeorganisator van het congres ‘Vroeg begonnen, veel gewonnen!’

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.