Toekomstvisie Patiëntenfederatie: ‘meer mens en minder patiënt’

In 2030 is het preventiebeleid in Rutte III voortvarend uitgebouwd door de kabinetten Klaver/Jetten I, II en III. Op het schoolplein weet geen kind meer hoe een sigaret eruitziet. In de supermarkt liggen de Twix-repen en andere zoetigheden in het dure schap waar ooit de sigaretten lagen. De Raad van de Volksgezondheid en de WHO hebben de strijd voor de vet- en suikertaks definitief gewonnen in Europa.

Woorden van deze strekking sprak Dianda Veldman bij de opening van het jubileumcongres op 5 november van de Patiëntenfederatie Nederland. Zij is directeur van deze organisatie die ruim 200 patiëntenorganisaties vertegenwoordigt. De langetermijnvisie die Veldman presenteerde heet Meer mens en minder patiënt.

Patiënt aan het roer

12 april vindt in Utrecht het congres De patiënt aan het roer in de zorg Plaats. Dan staat de vraag centraal: Hoe bereiken die 200 patiëntenorganisaties, alle cliëntenraden en al die andere gremia die patiënten en cliënten een warm hart toedragen dat die visie in 2030 is gerealiseerd? Veldman opent het congres 12 april met een voordracht waarin zij haar aansprekende visie op 2030 verder verwoordt. Daarna volgen tal van sessies en workshops over strategieën en voorbeelden hoe je het gedachtegoed van patiënten verder kunt uitbouwen en realiseren.

Vijf toekomstbeelden

De visie van de Patiëntenfederatie bestaat uit vijf hoofdstukken, elk aangekondigd met kernachtige samenvattingen. In 2030:

 • is het voor mij gemakkelijk om gezond te leven
 • draait de zorg om de kwaliteit van mijn leven
 • is alles voor mijn gezondheid binnen mijn bereik
 • leef ik zelfstandig én sta ik er niet alleen voor
 • en heb ik toegang tot de allerbeste zorg.
Mooie vergezichten

In deze visie worden deze vijf punten in zorgvuldig gekozen bewoordingen verder uitgewerkt. De jubileumspeech waarin Veldman de punten toelichtte sprak mij meer aan. Hier volgen enkele hoopvolle beschrijvingen over 2030 uit haar toespraak:

 • Citaat 1: Wat direct opvalt is de hoeveelheid groen in de straten, de frisse lucht en de relatieve stilte. De auto’s en bussen zoeven geruisloos door de straten, allemaal elektrisch of op waterstof. Fijnstof in de lucht behoort tot het verleden. Op het schoolplein weet geen kind meer hoe een sigaret er uitziet.
 • Citaat 2: Loop een willekeurig gezondheidscentrum binnen en de dienstdoende arts zal u zeggen dat het aantal mensen met een chronische aandoening drastisch is gedaald. In 2030 is het namelijk gemakkelijk geworden om gezond te leven.
 • Citaat 3: Een oudere bewoonster uit een dorp in Friesland: ‘’Kom binnen, dan laat ik zien hoe mijn PGO er uitziet.” PGO? “Ja, mijn Persoonlijke Gezondheidsomgeving.” Haar voordeur opent zich vanzelf met irisherkenning. Het licht gaat aan met een bewegingssensor. Een beeldscherm licht op en ze maakt met haar stem verbinding met haar gezondheidsdossier. Voor mij, zegt deze oudere vrouw, voelt de zorg dichtbij, ook al is die niet altijd letterlijk bij mij om de hoek. Ik voel me hier veilig op de plek waar ik altijd gewoond heb.
 • Citaat 4: Een ziekenhuis in Brabant in 2030. ‘Gezondheidshuis Eindhoven’ staat er op de gevel. Binnen is het moeilijk te ontdekken wie bezoeker is en wie zorgverlener, want er is geen witte jas te bekennen. Hier geen ‘straten’ per orgaan of per aandoening. Het gaat hier om goed en betekenisvol leven. Er hangt een digitaal tegeltje in de directiekamer met de tekst: ‘Tijd nemen, is geld sparen’. In 2030 draait de zorg om de kwaliteit van leven van de patiënt.
 • Citaat 5: In een groot medisch centrum aan de rand van Utrecht worden ook nieuwe behandelmethoden onderzocht. En dat gebeurt standaard samen met patiënten. Die weten immers uit ervaring wat belangrijk voor hen is. Alle innovaties dienen slechts een groot belang: de gezondheid van mensen. Als medicijnen of nieuwe behandelingen hun nut en werkzaamheid hebben bewezen, komen ze snel beschikbaar voor patiënten die daar baat bij hebben.

Tot zover de genoemde visie en Veldman’s toespraak. Zij vormden voor Jasper Boele en ondergetekende aanleiding om op 12 april het congres ‘De patiënt aan het roer in de zorg’ te organiseren. Boele is directeur/bestuurder van het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap.

Choise en voice-strategie

Voor de internationale patiëntenbeweging bestaan twee strategieën om zo’n visie te realiseren: ‘choice’ en ‘voice’. Bij ‘choice’ gaat het om het bevorderen van Samen Beslissen in de zorg. Geef patiënten vergelijkende informatie over behandelingen, zodat zij weloverwogen kunnen kiezen. Ook niet behandelen is soms een optie! Wees transparant over de kwaliteit van de geleverde zorg waarop burgers hun keuzes voor professionals kunnen baseren.

Draagvlak

De choice-strategie benadert de patiënt als consument die zelfstandig op basis van betrouwbare informatie kiest. Voor de voice-strategie speel ik leentje buur bij de auteurs Maxwell en collega’s van het artikel Giving citizens a voice in healthcare policy in Canada. Als een van de eerste benadrukten zij het belang om bij beleidsvoorbereiding in de zorg georganiseerde en niet-georganiseerde burgers te betrekken. Hierdoor kun je bijtijds draagvlak creëren voor moeilijke beslissingen. Een inspiratiebron voor én een choice én een voice-strategie vormt het boek Engaging Patients in Health Care , geschreven door de Engelse voorvechtster van patient Empowerment Angela Coulter.

Samen beslissen

Op het congres op 12 april komen na de langetermijnvisie van Veldman zowel ‘choice’ als ‘voice’ uitgebreid aan bod. Ondergetekende en Haske van Veenendaal gaan uitvoerig in op het Samen Beslissen in de zorg in Nederland en daarbuiten. Ik schreef hierover al eerder een bericht. Ook komen laag-geletterdheid en gebrekkige gezondheidsvaardigheden aan de orde als barrière om mee te kunnen beslissen. Marit van Lenthe van het Expertisecentrum Gezondheidsverschillen Pharos tekent hiervoor. De onderzoekers Monique Heijmans (Nivel) en Jeanine van der Giessen (UMC) geven een goed praktijkvoorbeeld van Shared Decision Making in Utrecht.

Nieuwe Wmcz

Daarnaast krijgt de voice-benadering grote aandacht. Jasper Boele bespreekt de nieuwe Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz) die de Tweede Kamer al heeft aangenomen. Ook het voorstel wet Verzekerdeninvloed wordt binnenkort wet. De vaste Tweede Kamer-commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het voorstel op 31 augustus 2018 besproken, geaccepteerd en ter vaststelling doorgestuurd naar de plenaire kamer. Beleidsadviseur Martien Bouwmans, Ton Schoen (Patiëntenfederatie Nederland) en enkele voorzitters van verzekerdenraden gaan onder meer in op dit voorstel. En trainer en adviseur Elise Koekoek van het LSR bespreekt welke kansen en mogelijkheden cliëntenraden hebben om hun invloed te vergroten.

Meedenken?

Graag nodig wij alle professionals en managers die patiënten choices en voices koesteren uit om op 12 april hun ervaringen te delen, nieuwe kennis(sen) op te doen en hun inzichten te vergroten. Als je wilt deelnemen aan het congres, klik dan hier, bekijk het volledige programma met plenaire sprekers, parallelsessies en workshops en meld je aan. Vertegenwoordigers van cliëntenraden betalen (via een kortingscode) een gereduceerd tarief.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.