Zorgverzekeraars gaan regionaal. Hoera!

Regiobeelden gaan niet over plannen hóe vernieuwing moet worden gerealiseerd, maar zij bevatten de feiten om te zorgen dat in een regio ‘de basis op orde’ is. De twee zorgverzekeraars met de meeste verzekerden in een regio zijn erop aanspreekbaar dat dit op feiten gebaseerd beeld van de sociale en gezondheidssituatie tot stand komt. Dit beeld wordt gedeeld met andere partijen in een regio.

Toegang zorg gegarandeerd

Dit is het eerste voornemen dat Petra van Holst‐Wormser beschreef op 12 februari 2019 in een brief aan de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer. Zij is algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Van Holst-Wormser komt met het voorstel om nu en in de toekomst de toegang te blijven garanderen tot medisch specialistische zorg. Haar gehele brief leest als een uitwerking van de gedachte van congruent inkopen zoals verwoord in het Hoofdlijnenakkoord medisch Specialistische Zorg – en in de nota die daaronder ligt: ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek: wie durft’.

Twee zorgverzekeraars als aanspreekpunt

Hieronder volgen enkele andere voornemens die ik letterlijk heb overgenomen uit de korte, goed leesbare brief:

  • Voornemen 2: Zorgverzekeraars zullen inzichtelijk maken welke twee zorgverzekeraars (met de meeste verzekerden in een bepaalde regio of gemeente) het eerste aanspreekbaar zijn voor andere partijen in de zorg, waaronder ook gemeenten.
  • Voornemen 3: Zorgverzekeraars garanderen dat voor iedere verzekerde de toegang tot acute zorg gewaarborgd is. De twee zorgverzekeraars met het grootste marktaandeel in een regio zijn daarop als eerste aanspreekbaar.
  • Voornemen 4: Bij de vernieuwing van de zorg nemen zorgverzekeraars het initiatief en gaan zij de dialoog aan met betrokken partijen. Hierbij is ruimte voor verscheidenheid en experimenten. Zorgverzekeraars zullen daarbij samenwerken, waar dat noodzakelijk en toegestaan is en bijdraagt aan de kwaliteit van zorg.
Onnodige regeldruk verminderen

Naast het bekend maken van deze voornemens doet ZN ook een oproep. Zij roept ziekenhuizen op om doordacht en in overleg met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars te komen tot een vermindering van onnodige regeldruk. Het vergaand schrappen van patiëntkeurmerken en stoppen met de ontwikkeling van kwaliteitsregistraties vindt ZN geen oplossing.

Samenwerking ziekenhuizen

Tot zover de brief van ZN aan de Tweede Kamer. Deze brief is een enorme steun in de rug voor regionale samenwerking tussen ziekenhuizen en tussen ziekenhuizen en de eerste lijn. Want regionale partijen hoeven dan slechts te onderhandelen met twee zorgverzekeraars die bovendien gaan samenwerken.

Minder regeldruk

Ook zijn de goede voornemens een stap naar minder regeldruk. Ik mag toch aannemen als de twee grootste zorgverzekeraars gezamenlijke inkoopvoorwaarden hebben geformuleerd, dat hun collega’s zullen volgen. Dan hoeven er geen aparte afspraken met allerlei zorgverzekeraars gemaakt te worden. Kleine zorgverzekeraars zijn vaak marktleider in een enkele regio, bijvoorbeeld de ENO in Salland. Zij kunnen nu krachtiger optreden, omdat collega’s zullen volgen.

Snel aan de slag

Natuurlijk zijn er ook kritische opmerkingen te plaatsen bij alle voornemens. Want ze zijn nog niet uitgewerkt. Zo zijn er regio’s waar de twee grootste zorgverzekeraars verwikkeld zijn in een nek-aan-nek-race, bijvoorbeeld in Eindhoven tussen VGZ en CZ. Ik stel voor dat de zorgverzekeraars alvast met de toedeling beginnen in gebieden waar zonneklaar is welke de twee grootste zorgverzekeraars zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Drenthe, waar Zilveren Kruis en Menzis dominant aanwezig zijn (zie kaart hierboven). Als ik politicus was, zou deze brief mij in een hoera-stemming brengen. Ik zou vragen om de vorming van de regionale duo’s snel te realiseren.

Congres

Op het congres ‘Regionale Samenwerking tussen ziekenhuizen’ op 26 juni 2019 in Utrecht komt de vorming van de regionale zorgverzekeraarsduo’s uitgebreid aan de orde. Er zijn gerenommeerde sprekers uit kringen van de UMC’s, grote- en kleinere algemene ziekenhuizen, patiëntenvertegenwoordigers en de Autoriteit Consument en Markt. Meer informatie over het congres, het uitgebreide programma en de sprekers vind je hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.