Transformatie is meer dan alleen substitutie

Substitutie is een beladen woord. Het staat voor het verplaatsen van zorgaanbod van ziekenhuis naar de eerste lijn. Er zijn ook voorbeelden van transformatie waarbij de huisartsenzorg niet betrokken is, of belast wordt.

Weerstand

Als ik ergens een voordracht hou, merk ik regelmatig dat het woord substitutie weerstand oproept bij huisartsen, specialisten en raden van bestuur van ziekenhuizen. Huisartsen hebben het immers al heel druk. Ook dat nog, hoor ik ze vaak verzuchten. De ziekenhuizen, de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg wentelen hun schaarste problemen af op de eerste lijn. Ik overdrijf, besef ik. Er zijn ook huisartsen die zich vol overgave inzetten om een patiënt zo lang mogelijk thuis te behandelen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat huisartsen staan te juichen bij elk substitutievoorstel.

Competenties

Sommige specialisten blijken evenmin happig op substitutie van zorg. Ik ontmoette wantrouwen over de competenties bij huisartsen. Bijvoorbeeld als het gaat om om het beoordelen van hartfilms met een camera in een gezondheidscentrum. Gebeurt dat wel even zorgvuldig als in het ziekenhuis? Of worden er meer beoordelingsfouten gemaakt dan door een cardioloog?

Inkomen

Een andere aarzeling bij specialisten betreft de veiligheid van de digitale communicatie tussen huisarts en ziekenhuis. Die digitale contacten zijn intensiever als beide typen artsen nauwer met elkaar gaan samenwerken en bijvoorbeeld nacontroles over gaan naar de huisarts. En natuurlijk speelt, net als bij huisartsen, ook het inkomen een grote rol. Behouden specialisten wel hun inkomen als zij taken afstoten naar de eerste lijn? Tijdens een plenaire stemming in een ziekenhuis na een voordracht van mij wilde de helft van de specialisten meewerken aan substitutie, ook als dat leidde tot minder inkomen. De ander helft niet.

Ziekenhuishypotheken

Ziekenhuisbestuurders willen op zich best wel meedoen aan het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistisch Zorg. Maar zij gaan niet over substitutie-afspraken. Bovendien voelen zij zich verantwoordelijk voor de werkgelegenheid van hun professionals en voor de aflossing van de hypotheken aan de banken voor de ziekenhuisgebouwen. Ook bij hen is substitutie dus niet altijd de eerste prioriteit.

Juiste zorg op de juiste plek

Het Hoofdlijnenakkoord en de voorafgaande nota De Juiste Zorg op de Juiste Plek, wie durft? vermijden daarom, denk ik, het woord substitutie. Ik heb dat zelf ook gedaan bij het programmeren van het congres over het Hoofdlijnenakkoord en de juiste zorg op de juiste plek op 16 november. Andere termen voor substitutie zijn zorgoptimalisatie, juiste zorg op de juiste plek en transformatie. Mijn hoop is dat deze termen minder beladen zijn en minder weerstand oproepen. Ook al besef ik dat de weerstand niet iets is van alleen taalgebruik, maar ook van de concrete invulling die achter dit begrip schuilgaat.

Transformatie voorbeelden

Er zijn tal van vormen van transformatie waarbij de huisartsenzorg niet betrokken is of belast wordt. Ik noem er een aantal:

  • In diverse regio’s werken klinische geriaters (werkzaam in ziekenhuizen) uitstekend samen met Specialisten Ouderen Geneeskunde (meestal verbonden aan een verpleeghuis). Dit is een uitstekende transformatie, gunstig voor de betreffende ouderen. Deze leidt tot meer continuïteit van zorg en minder acute opnamen.
  • Aan begin van het leven bestaan boeiende Verloskundige Samenwerkings Verbanden (VSV’s) waarin verloskundigen en gynaecologen uitstekend met elkaar samenwerken en de eerstgenoemde altijd de eerste intake doet. Ook hier vindt transformatie plaats zonder belasting van huisartsen.
  • Het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem heeft een inmiddels een nationaal bekende dienst voor telemonitoring en scherm-tot-schermcontact bij mensen met COPD opgezet. De gehele organisatie vindt daar plaats. Dit kan zonder huisartsen te belasten. Zij ontvangen direct bericht als er verandering dreigt in de gezondheid van de patiënt met COPD.
  • Het Deventer ziekenhuis ondersteunt en onderhoud de software die huisartsen gebruiken. Dit levert veel goodwill op bij de betrokken huisartsen. Indien software uitvalt, levert het ziekenhuis direct ondersteuning. Bovendien wordt er een team ontwikkeld met expertise over software binnen en buiten het ziekenhuis. Het zou mij niet verbazen als Deventer binnenkort start met gezamenlijke dossiervoering van huisartsen en specialisten.
Kwaliteit van zorg

Met deze voorbeelden geef ik aan dat transformatie een breder begrip is dan substitutie. Ik zou willen dat ziekenhuisbesturen en MSB’s zich niet alleen richten op substitutie die heel moeilijk tot stand komt. Er zijn ook nog andere transformatie kansen. Kansen die niet alleen de kwaliteit van zorg voor de patiënt kunnen vergroten, maar ook de kosten kunnen drukken en de werkdruk kunnen verlagen.

Congres

Naast bovengenoemde sessies over transitie zijn er tal van andere parallelsessies, workshop, flitspresentaties en plenaire voordrachten op het congres over de Hoofdlijnenakkoorden op 16 november in Utrecht. Vele voorbeelden en innovaties die de kwaliteit en efficiency van de juiste zorg op de juiste plek verbeteren komen hier aan bod. Wil je het programma bekijken of het congres bijwonen? Klik dan hier.

Een antwoord op “Transformatie is meer dan alleen substitutie”

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.